За момента не са установени отклонения в качеството на водата на Черно море край Украйна

Разрушаването на стената на Каховската ВЕЦ на 6 юни 2023 г. заплашва с негативни последици за екосистемата на Черно море. Поради наводняването на крайбрежните зони има голяма вероятност от навлизане в морето на селскостопански химикали, пестициди, вредни органични вещества и петролни продукти. Това съобщават от Държавната инспекция по околната среда на Югозападния район в Украйна.

Държавната инспекция по околна среда на Югозападния район извършва постоянен лабораторен мониторинг на състоянието на морската вода.

Към момента няма отклонения от установените пределно допустими норми за водите на Черно море. Ситуацията може да се промени, подчертават от инспекцията, а данните са актуални към 7-и юни.

Инспекцията информира за установено превишаване на пределно допустимите норми нагоре по течението към Каховската ВЕЦ.

В някои райони е установено превишение на пределно допустимите количества на амониев азот, нитрити, нефтопродукти, желязо и неразтворени вещества, което показва, че там има завишена концентрация на отпадни води.

По темата: