ВВМУ купува части за НИК 421 за над 400 хил. лева

Обществена поръчка за доставка на запасни части за военния научноизследователски кораб „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ (НИК 421) обяви ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, видя Maritime.bg.

Морско училище планира да разходи още до 418 000 лева без ДДС за кораба по поръчката.

Припомняме, че в началото на годината стана ясно, че разходите за кораба ще бъдат над 14,2 млн. лева.

За закупуването на кораба бяха дадени над 1,4 млн. лева, разходите за ремонт и въвеждането в експлоатация на НИК 421 възлязоха на рекордните 8,6 млн. лева.

Плаването до българската база на о. Ливингстън, по оценки от февруари, струваше други над 2,8 млн. лева.

Отделно от тази поръчка, ВВМУ обяви друга за провеждане на одит с прогнозна стойност 34 583 лева без ДДС. По тази отделна процедура ще се извърши одит на разходите за ремонт, зареждане на горива, масла, консумативи и резервни части, застраховане и прегледи, свързани с въвеждане в експлоатация на научноизследователски кораб. И още – одит на разходите за организиране на полярни експедиции по Национална програма „От полюс до полюс“.

На 2 май т.г. НИК 421 застана на Морска гара – Варна след първо плаване, като част от 31-ата антарктическа експедиция на родните полярници до българската изследователска база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън. От Морско училище не обявиха публично след края на плаването в какъв размер са всички генерирани разходи.

Вижте техническата спецификация и нужните части по поръчката с прогнозна стойност до 418 000 лева без ДДС:

ТЕХНИЧЕСКА-СПЕЦИФИКАЦИЯ-РЕГ.№1893-27.06.2023г.-1

Коментари (0)
Коментирай