Д-р Николай Георгиев: Започваме активна профилактика на бракониерството

Малко  след като зае поста изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), д-р Николай Георгиев даде едно от първите си интервюта пред Maritime.bg.

Той е завършил ветеринарна медицина в Стара Загора през 2003 г. Придобива втора магистратура по ветеринарен мениджмънт, законодателство и администрация през 2015 г., а на следващата година изкарва курс по хуманно отношение към животните. Трети мандат е общински съветник в Общински съвет – Варна, където е председател на Постоянната комисия по европейски въпроси и международно сътрудничество. Наред с това е и зам. -председател на Постоянната комисия по земеделие, гори, селски и планински райони към Националното сдружение на общините в България.

Какво ново да очакваме от новия изпълнителен директор на Агенцията?

– В случая положителното при мен е, че преди да заема този пост три години бях началник на сектор „Рибарство и контрол“ към ИАРА във Варна. Така че по морето повечето неща, които се случват са ми добре познати. Също така и във вътрешността на страната с големите реки и водоеми, със стопанствата за аквакултури. Знаете, че работата на Агенцията е огромна по своите мащаби. Набелязал съм краткосрочните цели, които трябва да се случат. Също и нещата, които искам в средносрочен и дългосрочен план да променя в ИАРА.

 Краткосрочните цели вече започнаха да се случват. Възложил съм на колегите от всички сектори, както в морето, така и във вътрешността на страната, да бъде направена изключително активна профилактика на бракониерството. Нещо, което под мое ръководство винаги е ставало във Варна и сега искам да бъде и в национален мащаб. Защото категорично мога да кажа, че има хора, за които бракониерството е станало професия и в лицето на Агенцията те наистина ще срещат решителен фактор, който да им противодейства. Вярно, далече съм от мисълта, че можем да спрем бракониерството, но поне постоянно ще му пречим да остава безнаказано. 

Както казах, възложил съм на колегите да предприемат много бързи мерки за профилактика на недобросъвестния улов на риба и аквакултури, както в морето, така и във вътрешните водоеми. Специално за морето през този сезон актуален е проблемът с нерегламентирания улов на черна мида. Във вътрешността на страната това, което се наблюдава (в някои области по-силно, в друго по-малко) е пускането на бракониерски мрежи в големите водоеми. И най-острият проблем е използването на ток като средство за улов на риба. А той наистина е жесток, защото токът унищожава всякакъв размер риби. Най-общо казано това са краткосрочните мерки, които смятам да предприема.

А средносрочните?

– В средносрочен план всичко, което зависи от мен на тази позиция ще направя, за да се подобри финансовото състояние на служителите на ИАРА. Защото не е тайна, че нашата агенция е с доста ниски възнаграждения, което действа силно демотивиращо на хората. Ще заложим и повече мерки в новия бюджет за 2024 г., който предстои да бъде приет. Те са за различна техника, моторни превозни средства, плавателни съдове, от които Агенцията  категорично има нужда.

Споменахте и за намерения в дългосрочен план?

– Това е много интересен въпрос. Имам доста идеи, които да развием в дългосрочен план. И ако успеем да постигнем един добър резултат и трайно да намалим занапред мащабите на недобросъвестното използване на рибата и аквакултурите ще бъда изключително доволен. 

При любителския риболов също има немалко нарушения, които неведнъж са коментирани?

– Любителският риболов много точно и ясно е описан в Закона за рибарството и аквакултурите. Знаете, че не се изисква билет за морето, а само за вътрешните водоеми, където без него уловът на риба е забранен. Това е категорично ясно. Законът предвижда глоба за недобросъвестните любители риболовци. Специално за този вид риболов в него ясно е казано, с колко въдици може да лови риба, колко кукички трябва да има на една въдица. И не на последно място определя от кой вид риба до какъв размер може да се улавя. Ако уловената риба е под допустимия размер, веднага трябва да бъде върната обратно във водата. Това важи, както за морето, така и за реките, язовирите. Законът предвижда и какво количество улов, като бройка или като килограми може да улови всеки любител риболовец. 

ИАРА извършва много проверки на любителския риболов. Това което мога да кажа е, че забелязвам трайна тенденция за Варна, тъй като идвам от там, но това важи и за цялата страна, хората вече са по-дисциплинирани, актовете, които пишат колегите на място стават все по-малко специално за любители без риболовен билет, което е много положителна тенденция.

Осветляването на сектора е свързано с местата за разтоварване, тоест рибарските пристанища, които трябва да бъда подобаващо оборудвани. Това помага ли в контролната работа на ИАРА?

– Да. Разтоварването на квотирания вид, какъвто е калканът, се извършва само на пристанищата, определени със заповед на директора на Агенцията. Другите видове риба би трябвало да се разтоварват също само на определени пристанища или лодкостоянки. Или агенцията присъства на 100% от разтоварването на калкана и на 30% от разтоварването от всички други кораби или лодки. Възможно е това да става и на нерегламентирани места. Възможно е да се извършва превоз в нерегламентирани превозни средства. Възможно е лодки без разрешителни за стопански риболов да извършват улов на риба и на аквакултури в морето. Тук е мястото на Агенцията, за да се извършва все по-обхватен контрол и ние се стараем да го правим с наличните ресурси, хора и средства.

Залагате ли на диалога с бранша?

– Разбира се. В мое лице като изпълнителен директор на ИАРА браншът ще срещне човек, който е отворен за диалог по всякакви въпроси. По цялото морско крайбрежие има проблеми, специфични за всяка отделна област, които трябва да се решават. Примерно за Шабла, Каварна, Балчик са едни, за Варна, Бяла стават други, на юг, където вече можах да се запозная, проблемите са съвсем различни.

По същия начин различни са проблемите и в дълбочина на територията на страната, където има водоеми и аквакултури. С всеки добросъвестен рибар, всяко сдружение на рибари ще водим диалог. Но все пак има един минимум от условия, които агенцията задава и трябва да бъдат спазвани.

И още нещо ще добавя. Всеки добросъвестен рибар няма от какво да се притеснява. И обратно, всеки, който нарушава закона или е с професия бракониер трябва да има сериозни притеснения, че ще бъде санкциониран с цялата строгост на закона.