„Пристанище Варна“ ЕАД очаква да завърши годината с рекордна печалба

„Пристанище Варна“ ЕАД ще инвестира 40 млн. лева през следващите три години за модернизация на пристанищните терминали „Варна – Изток“ и „Варна – Запад“. Това обяви пред БНР – Варна изпълнителният директор на пристанището Ивайло Гавраилов. Той коментира, че се планират инвестиции по 20 млн. лева във всеки от терминалите. По думите му е планирано изграждане на силозни стопанства във „Варна – Изток“, както и съоръжения за по-бързо товарене на кораби.

Гавраилов увери, че ще бъде спазена симбиозата мeжду товарното пристанище и градската част и по никакъв начин няма да бъде нарушена визията на града.

В терминал „Варна – Запад“ ще бъдат променени технологичните процеси за обработка на зърно. Лицензирани са пет силоза за приемане на товари под митнически контрол, което ще позволи приемане на транзитно зърно, каза още директорът на порта, като изрази очаквания да бъдат постигнати сериозни норми на товарене на кораби.

Той посочи, че атрактивната зона ще остане в този си вид и мащаб до приемането на Генералния план за развитие на пристанището и изрази надежда, че документът ще влезе в сила още през следващата година.

Гавраилов изтъква още, че средното възнаграждение в пристанището възлиза на над 2400 лв.

До момента през пристанището са преминали 6,5 млн. тона товари. Товаооборотът е съизмерим с миналогодишния, според думите на Гавраилов.

Той изтъкна, че очаква рекордна година по отношение на приходите и печалбата на държавното дружество.