РТИК провежда проучване за изграждане на мултимодална транспортна платформа в Пристанище Русе

Русенската търговско-индустриална камара (РТИК) провежда предпроектно проучване във връзка с предстоящия проект за разработване на мултимодална транспортна платформа в Пристанище Русе.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 и съфинансиран от Европейския съюз.

Целта на проучването, организирано от РТИК, е идентифициране на фирми, техните клиенти и партньори, които биха се възползвали от новата Ро-Ло линия през Пристанище Русе.

Линията ще свързва Русе с Турция (Черкезкьой/Чаталджа) и евентуално с Гърция (Солун).