Над 11 млн. долара са приходите на Турция от износа на рапани

Приходите от износа на рапани от Турция надхвърли 11,6 милиона долара през първите 8 месеца на годината.

Ахмет Хамди Гюрдоган, заместник-председател на Управителния съвет на Асоциацията на износителите от Източното Черноморие, заяви, че през първите 8 месеца на годината Турция е изнесла 1 077 тона морски охлюви.

Гюрдоган отбеляза: „11 625 609 долара приходи са получени от въпросния износ… През същия период на миналата година бе реализиран износ на 951 тона морски охлюви за 6 995 918 долара“, предаде ТРТ.

„През разглеждания период Турция изнесе морски охлюви за 7 държави. Република Южна Корея е страната, която внесе най-много морски охлюви с 5 563 101 долара. На второ място след Република Южна Корея е Китай с 2 277 369 долара, която е следвана от Япония с 1 535 004 долара, Тайван с 1 452 435 долара, Грузия със 7 278 долара и Азербайджан с 2 650 долара“, казва още той.