Остров Света Анастасия върху карта на Емануел Боуен от 1747 година

Отсечка от „Нова и точна карта на Турция в Европа“ на Емануел Боуен със западното крайбрежие на Черно море и остров Kushasar (Света Анастасия) – 1747 г.*

Картата “A new & accurate map of Turky in Europe“ (Нова и точна карта на Турция в Европа) 

е работа на английския картограф (географ на Негово Величество) Емануел Боуен (Emanuel Bowen, 1694–1767). Тя е публикувана в атлас със 70 карти, издаден в Лондон през 1747 г. Картата е ръчно оцветена и има размери 35 x 42 см.  Тук представената карта е от колекциите на Бари Лоранс Рудърман (Barry Lawrence Ruderman Antique Maps Inc., La Jolla, California, United States. 

Картата показва обхвата на владенията на Османската империя в Европа. Тя включва роза на компаса и декоративен картуш. Крайбрежието на Черно море е нанесено с жълта линия. Линейната скала за разстоянията е в английски мили (English Miles 60 to a Degree). 

Върху територията на България са нанесени два надписа BULGARIA – на север от Стара планина, и на юг – ROMANIA.

По западния бряг на Черно море Емануел Боен е нанесъл два острова – остров Змийски (Ilaz I.), срещу делтата на река Дунав, и остров Kushasar (Света Анастасия) в Бургаския залив**.

Топоними по западното крайбрежие на Черно море: Baba, Kara Kerman, Kastanjah, Sudkui, Mangalia, Kavarnah, Kaluga burni, Balchuk, Warna, Amna, Mesamber, Akhiuli, Amna burni, Burghan, Furuz, Kushasar, Sisopoli, Aktabuli, Ayna adeh, Madya, Tazkuz.

A new & accurate map of Turky in Europe, Emanuel Bowen 1747. Barry Lawrence Ruderman Antique Maps Inc. 

* https://www.maritime.bg/85791/ (Английска карта от 1748 година с остров Света Анастасия).

** В бележките си: „Reconnoissance nautique et militaire du Golfe de Bourgas, au nord – est de Constantinople“ (Морско и военно разузнаване на Бургаския залив, североизточно от Константинопол), публикувани от кавалерийския капитан (в оставка) Леклерк (Leclerc) през 1808 г., френският капитан Лафит-Клаве пише за остров Анастасия (Света Анастасия): 

„На 600 тоаза североизточно от носа и залива на Ченгене скеля е малкия остров Анастасия, между който и носа дълбочината е от 6 до 8 браса вода върху скали. Този остров, наричан от турците „Островът на свещениците“ (île des Prêtres) може да бъде приближен на половин кабелт“ (Reconnoissance nautique et militaire du Golfe de Bourgas, au nord – est de Constantinople, Par MM. Lafitte Clavé et Duverne de Presle; communiquée par M. Leclerc. // Annales des voyages, de la géographie et de l’histoire. Publiées par M. Malte-Brun. Tome Sixiéme. A Paris, Chez F. Buisson, Libraire, 1809, p. 342).