Министерството на транспорта назначава независим член в съвета на директорите на БМКЦ

Министерството на транспорта и съобщенията е обявило конкурс за за избор на един независим член в Съвета на директорите на Български морски квалификационен център, видя Maritime.bg.

Кандидатите трябва да имат висше образование, образователна степен „бакалавър и/или магистър“ за една от следните специалности: право, финанси, икономика, счетоводство и контрол, маркетинг, публична и бизнес администрация, техническа специалност, национална сигурност.

Бъдещият член в борда на БМКЦ следва да има най-малко пет години опит на ръководна длъжност; 

Конкурсът ще се проведе в две части: писмена и устна.

Срокът за участие изтича утре.