Browsing author

проф. Нина Дюлгерова

Професор по международни отношения, доктор на икономическите науки, доцент и доктор по нова и най-нова обща история.