Browsing author

К.д.п. Христо Папукчиев

Пилците се броят на есен, а корабите на 1 януари 2020

Автор: К.д.п. Христо Папукчиев Неотдавна Международната Морска организация прие за задължително прилагане на  резолюция от 2008 година (анекс  VI  на Международната конвенция за предотвратяване  на  замърсяването  от  кораби  (MARPOL 2008), която определи глобален лимит  за съдържанието на сяра в корабното гориво. Сегашният лимит от не повече от  3.5%  задължително се намалява на не повече от […]

Зомби проблеми за италианския морски бизнес

Автор: К.д.п. Христо Папукчиев През изтеклата 2018 година се случиха редица финансови събития в корабния бизнес, които ще бъдат запомнени с опити за преструктуриране на банкови заеми, фалити, корпоративни преструктурирания, сливания, управлявана миграция на флотове от мениджърски компании с уронена репутация към други с престижна име в корабния бранш. Не е тайна, че не един […]

Табута и тотеми в корабоплаването като печеливш и проспериращ бизнес

Корабоплаването е относително доходоносен бизнес, зависим от динамиката на международните пазари. Морският транспорт се развива в конкурентна регулаторна рамка с неограничен достъп до международните и регионални пазари. Регулаторната и административната рамка за оптимално ниво на безопасност и сигурност e международно установена, призната и приложима. Няма място за експерименти, морските пътища са добре отъпкани, цените на […]