„ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ” АД

„ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ” АД

        Център за професионално обучение към „Параходство БМФ” провежда следните курсове за специална и допълнителна подготовка:

 – „Корабоводене с използване на електронни карти”/ ECDIS; 600 лв
(В цената на курса е включен обяд за курсистите.)

– „Управление на ресурсите и екипна работа на мостика”/”Bridge Team and Resource Management;  600 лв.
(В цената на курса е включен обяд за курсистите.)

– „ Експлоатация на съвременни системи за управление на главни и спомагателни двигатели”/”Monitoring and operation of main and auxiliary machinery and associated control systems;  670 лв.
(В цената на курса е включен обяд за курсистите.)

„Управление на ресурсите и екипна работа в машинното отделение”/”Engine Team and Resource Management;  640 лв.
(В цената на курса е включен обяд за курсистите.)

„Техническо обслужване на корабно електрообзавеждане с напрежение над 1000 волта”/ “Operation and Maintenance of Power Systems in Excess of 1000 volts;  780 лв.
(В цената на курса е включен обяд за курсистите.)

При записване на втори курс (изискващ тренажор) отстъпка 10 % от цената на курса.

      –  „Обработка и превоз на пакетирани и твърди опасни, рискови и вредни товари“ HAZMAT; 230 лв

  • „Познания по опазване на околната среда”/”Marine Environmental Awareness. 80 лв.
  • „Компетентност на морски лица изпълняващи задължения свързани със сигурността на кораба.” / „Proficiency for seafarers with designated security duties.” 140 лв.
  • Транзитно преминаване  на турски проливи/ „Transit passing of Turkish straits”

За записване и повече информация: „Параходство БМФ” АД, офис 123, тел: 052 683 256

Разписание на провежданите курсове за специална и допълнителна подготовка от ЦПО към Параходство БМФ АД:

Разписание на провежданите курсове за специална и допълнителна
подготовка от ЦПО към ПБМФ АД за м.СЕПТЕМВРИ 2016
No Название на курса Дати на провеждане
1 Познания по опазване на околната среда                                                                        13 уч.часа 01.09.2016 – 02.09.2016  08.09.2016 – 09.09.2016  12.09.2016 – 13.09.2016   19.09.2016 – 20.09.2016   26.09.2016 – 27.09.2016
2 Оперативно използване на електронни карти и информационни системи (ECDIS)                                                                   40 уч.часа 12.09.2016 – 16.09.2016
3 Компетентност на морските лица, изпълняващи задължения свързани със сигурността                                    13 уч.часа 12.09.2016 – 13.09.2016   29.09.2016 – 30.09.2016
4 Управление екипа и ресурсите на мостика (BTRM)                                                    40 уч.часа 26.09.2016 – 30.09.2016
5 Експлоатация на съвременни системи за управление на главни и спомагателни машини                                                         40 уч.часа 06.09.2016 – 09.09.2016
6 Управление екипа и ресурсите в машинно отделение (ETRM)              40 уч.часа 19.09.2016 – 22.09.2016
7 Обработка и превоз на пакетирани и твърди опасни, рискови и вредни товари (HAZMAT) 31 уч.часа 12.09.2016 – 16.09.2016