Ad image

Мила Едрева, Данаил Войков, БТА

1 публикация

БМКЦ отчита четирикратно увеличение на корпоративните клиенти

В сравнение с годините преди пандемията корпоративните клиенти на „Български морски квалификационен…