Компетентността на българските съдилища при арест на кораб да разгледат спора по същество

Петър Бончовски е доцент по граждански процес в Института за държавата и правото – Българска академия на науките и във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. 1. Значението на проблемите Повод за настоящата
Прочетете