Доц. д. н. Драгомир Кръстев

1 публикация

Увеличават се киберзаплахите за морската индустрия

Киберзаплахите представляват реална опасност за морския транспорт. Те произтичат от широк кръг…

Доц. д. н. Драгомир Кръстев Доц. д. н. Драгомир Кръстев 8 мин. за прочитане