Интегрирана иновативна система за наблюдение на плавателни съдове „I2VMS“ от “Скортел”…

С финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България” Скортел ООД е на пазара на мобилните спътникови комуникации и техните приложения в България от
Прочетете