Рейтинг
Featured/Unfeatured
Claimed/Unclaimed
logo-bg (2).jpg
бул. „Шипченски проход“ 69, 1574 София, България
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) е управителен орган на българските прист...
site_title_bg.png
ул. „Дякон Игнатий“ 9, София, България
02 / 930 09 1002 / 930 09 10
02 / 930 09 20
Изпълнителна агенция „Морска администрация“(ИАМА) е юридическо лице на бюджетна издръ...
bg5.jpg
бул. „Славянски“ 6, 7000 Русе, България
Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ осигурява навигационно-пъ...
logo1.png
ул. „Княз Александър Батенберг“ 1, 8000 Бургас, България
Агенцията осъществява дейностите, свързани с прилагането на политиката в областта на рибарството ...
Showing 5 results