Адвокатско дружество "Владимиов и Ко"

морско търговско право, морско трудово право, морски консултинг, процесуално представителство и арбитраж в страната и в чужбина, митническо право, административно право, застрахователно право, транспортно право и спедиция, транспортен брокераж;