Айекс ЕООД

ул. „Черковна“ 53, 1505 София, България
53 улица „Черковна“ София Област София 1505 BG

Обемно пожарогасене на плавателни съдове

site_title_bg.png
ул. „Дякон Игнатий“ 9, София, България 2.17 km
02 / 930 09 1002 / 930 09 10
02 / 930 09 20
Изпълнителна агенция „Морска администрация“(ИАМА) е юридическо лице на бюджетна издръ...
default_home.png
бул. „Шипченски проход“ 69, 1574 София, България 2.35 km
Според чл. 115л от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на...
logo.png
E871, Горна Малина, България 28.38 km
Основен предмет на дейност на АЛФА-МАРИНЕ ООД е изработването на детайли, възли и изделия за кора...
Showing 3 results