ВМГ 1.jpg
бул. „Народни будители“ 4, 9003 Варна, България
4 булевард „Народни будители“ Варна Варна 9003 BG

Варненска морска гимназия „Свети Николай ЧУДОТВОРЕЦ“ е най-голямото средно учебно заведение у нас, подготвящо кадри за морската индустрия.

ИСТОРИЧЕСКИ ФАРВАТЕР
През 1948 г. по инициатива на Ст. Павлов е създадено Държавно практическо корабостроително училище „Г.Димитров” Училището подготвя квалифицирани работници по основните професии в корабостроенето – заварчик, шлосер. Срока на обучение е двегодишен. Базово предприятие през годините е Корабостроителен комбинат „Г.Димитров”, където се провежда практиката на учениците. Срокът на обучение е три годишен. Списъкът на професиите се разраства: корабостроител, монтьор на корабни тръбни системи, корабен електромонтьор и монтьор на корабни машини и механизми.
В училището се създава и функционира през годините духов оркестър, естраден състав, кръжок по художествено слово, кръжок по корабомоделизъм, радиоелектроника и др.
През учебната 1984/85г. е открит производствен комплекс, където се провеждат част от часовете по учебна практика.
През 1952г. си съществуване СПТУ „Ст. Павлов” подготвя много добре квалифицирани кадри, реализиращи се успешно.
В следващите няколко години училището сменя своите имена.
1949/50 Държавно корабостроително заводско училище.
1950/51 Промишлено корабостроително училище „Г. Димитров”.
1951/53 Промишлено практическо училище.
1953/57 Промишлено училище за трудови резерви.
1962/67 Професионално техническо училище по корабостроене.
1968/69 СПТУ по корабостроене „ Стоян Павлов”.
***
1962г. – С Постановление № 22 на ЦК на БКП и МС от 13 февруари се създава Техникум по корабостроене и корабоплаване (ТКК) в гр. Варна
1962г. – Учебната година започва със специалностите: „Корабостроене”, „Корабни машини и механизми” и „Подемни транспортни машини”
1964г. – Открита е специалност „Морско каробоводене”
1969г. – Открита е специалност „Експлоатация на пристанищата и флота”
1976г. – ТКК приема името на Кирил Халачев – командващ ВМФ от 1947 до 1950 г.
1981/82г. – ТКК се премества в сградата на СПТУ по корабостроене
1987г. – Започва 3-годишно обучение на СПТУ-паралелки: „Пристанищна механизация”, „Моторист моряк” и „Монтьор на корабни механизми и системи”
1995г. – Започва 4-годишно обучение на група грузински курсисти (гр. Поти) по специалност „Експлоатация на пристанищата и флота”
1996г. – За специалностите „Морско корабоводене” и „Корабни машини и механизми” се въвежда засилено изучаване на английски език
1999г. – ТКК получава името „Свети Николай Чудотворец”
2000г. – ТКК и СПТУК се обединяват в Професионална гимназия по корабостроене и корабоплаване (ПГКК) „Свети Николай Чудотворец”
2001г. – Асоциацията на работодателите в средното образование награждава ПГКК за най-добър педагогически колектив
2003г. – ПГКК се преименува във Варненска морска гимназия (ВМГ) „Свети Николай Чудотворец”
2004 г. – Във ВМГ е въведена Система за управление на качеството ISO 9001:2000
Паралелно със съществуващото СПТУК се създава ТКК. Неговото създаване отговаря на необходимостта от технически кадри със средно специално образование за нуждите на интензивно развиващите се през 60-те години на миналия век корабостроене, кораборемонт, корабоплаване и пристанища. Новите училища органично се вписват в съществуващата много преди тях възходяща традиция в българското морско-техническо образование, белязана от създаването на Машинна школа (1881 г.) към Дунавската флотилия в Русе, на Машинното училище (1990 г.) към флота на Варна, на Морските специални школи (1912 г.), от „прохождането” на висшето военно (1942 г.) и гражданско (1945 г.) образование в нашия град по основните морски специалности – „Корабоплаване”, „Корабни машини и механизми” и „Корабостроене”.
Оплодил отговорността на задачата с ентусиазма на първопроходците, в първата си учебна година ТКК „обира” предимно отличниците на Североизточна България, завършили осми клас, разделя ги в четири специалности, облича ги в униформа и при строга дисциплина и високи изисквания прегръща амбицията да прати в производството кадрите, които то очаква. Те обаче постъпват в престижни технически вузове и преди всичко в Морското училище. Това налага да се увеличи приемът, а по специалност „Морско корабоводене” младежите да се обучават след 11-ти клас и отбита военна служба в продължение на две и половина години.
През годините двете училища увеличават своите специалности, променят сроковете на обучение (в двете посоки), обогатяват учебно-материалната си база, къде своевременно, къде с известна инерция, се стремят да се адаптират към промените в секторите, за които подготвят кадри, получават известност и награди. Летописните книги е съхранилат директорските фамилии – Ралчев, Калев, Петков, Сираков, Алтев, Антонов, Кожухаров (най-награждаваният), Бъчваров (най-дългогодишният)и др.. За повече от 6 десетилетия в преподавателския колектив са били стотици колеги – от известни имена в корабостроенето и корабоплаването, през всеотдайни „ветерани”, до такива, които правят първи крачки в педагогическата професия.
Възпитаниците ни – повече от 15 000 души, в по-голямата си част – между 70 и 80%, се реализират по специалността си в корабоплаването, корабостроенето и пристанищата. В своето болшинство отзивите за тях са положителни. Направили при нас своя старт в бъдещото си поприще, днес емблематични имена в него са например кап. Георги Георгиев, Красимир Стаянов и много капитани и механици заслужили уважението на българските морски среди. Не са редки случаите, когато наши възпитаници, без да се обучават в друг ВУЗ, достигат до длъжности старши помощник-капитан и втори механик, трупайки стаж и защитавайки съответните правоспособности пред Морската администрация.
В цялата история на училището по-характерни, поучителни и полезни за развитието му са създаването и утвърждаването на нови специалности, ефективната организация на учебния процес, засилването на практико-приложната страна на обучението чрез контакти и договори с „потребителите” на кадри, обединяването на ТКК и СПТУК в ПГКК, приемането на името Варненска морска гимназия „Св. Николай Чудотворец”.
Директори

СПТУК
1948/49 инж. Никола Ралчев
1949/50 инж. Димитър Славов
1950/54 инж. Йонко Керемидчев
1954 инж. Кольо Ковачев
1954/56 инж. Никола Арабаджиев
1956/57 инж. Стефан Александров
1957/61 инж. Славчо Вълчев
1963/65 инж. Митю Голушев
1965/69 инж. Кънчо Люцканов
1969/76 инж. Христо Калев
1976/83 инж. Михаил Петков
1983/85 инж. Станислав Ранков
1985/87 инж. Мая Трифонова
1987/92 инж. Михаил Петков
1992/93 инж. Тодор Георгиев
1993/98 инж. Петранка Колева
1998 Нина Луканова
1998/2000 инж. Виолета Шишкова

ТКК
1962/63 инж. Атанас Сираков
1963/64 инж. Славчо Цеков
1964/65 инж. Алтов
1965/68 инж. Любен Антонов
1968/87 инж. Тодор Кожухаров
1987/98 инж. Михаил Бъчваров
1998/… инж. Пепа Василева

ВМГ 1.jpg 8 години ago
  • You must to post comments
Showing 1 result
Рейтинг
Featured/Unfeatured
Claimed/Unclaimed
logoVM_kvadrat.jpg
улица „Орел“ № 14, 9003, Варна, България 0.45 km
Нашият екип се състои от професионалисти в сферата на комплексното кораборемонтно обслужване, кои...
bulport-logo.png
Южна Промишлена Зона Варна, 9000 2.01 km
052 612 561052 612 561
0885 426 1610885 426 161
052 616 331
Пристанище със специално предназначение „Булпорт Логистика“ АД се намира в акват...
bulyard_logo.jpg
Южна промишлена зона, Варна, България 2.01 km
„Булярд Корабостроителна Индустрия” АД е най–голямото корабостроително предприятие в България.Фир...
Порто Франко проектира,произвежда и доставя грайфери и товарни съоръжения за кораби,пристанища,жп...
ул. "Дебър" № 58, етаж 2, офис 9, 9000 Варна, България 2.16 km
Предоставяните от АТЕ Консулт ЕООД услуги, към настоящия момент включват: Проектиране, консултац...
logo_bg.png
ул. „Дебър“ 58, 9000 Варна, България 2.16 km
Сдружение “Клъстер за развитие на морски специалисти” е основано през 2012 г., в резултат на дълг...
ул. „Дебър“ № 58, ет. 4, Офис № 22 А Варна, България 2.18 km
Линеен агент за България на HDAS Lines Доставки врата/врата Мултимодални контейнерни превози Конт...
11703108_1457188557911357_3683951748291876874_n.jpg
пл. „Петко Р. Славейков“ 1, 9000 Варна, България 2.36 km
„Пристанище Варна“ ЕАД е оператор на пристанища за обществен транспорт с национално значение Варн...
stargate-maritime.gif
ул. „София“ 3, 9000 Варна, България 2.44 km
“Старгейт Маритайм” ЕООД е основана през 2004 година и е компания от групата на корабособственика...
VM2.jpg
ул. „Софроний Врачански“ 30 вх. В, Варна Център, Варна, България 2.45 km
IMO Дистрибутор за България. Поддистрибутор на Британското Адмиралтейство – UKHO за Българи...
logo.jpg
ул. „Дунав“ 26, Варна, България 2.49 km
Учебен център „Марстар“ ЕООД  е лицензиран от Изпълнителна Агенция “Морска Администрация”   да ор...
logo_bmf140202014.jpg
бул. „Приморски“ 1, 9000 Варна, България 2.5 km
Параходство Български Морски Флот АД Параходство Български Морски Флот АД(ПАРАХОДСТВОТО®) е насл...
NBS Maritime.jpg
бул. „Приморски“ 1, Варна, България 2.5 km
+359 52 683 373+359 52 683 373
+359 52 683 155
„НБС Меритайм“ ООД е водеща морска компания, специализирана в корабно снабдяване и мобилни сатели...
mtgdolfin.jpg
ул. „Дръзки“ 8, 9000 Варна, България 2.54 km
МТГ ДЕЛФИН АД е основана през януари.1991 г. като първата частна кораборемонтна компания в Бълг...
hempel-tab.jpg
улица „Цар Симеон I“ 32 , етаж 7, Варна, България 2.55 km
Компанията е ексклузивен агент на „HEMPEL“ – датска компания за морски и индуст...
BML_eng.jpg
ул. „Вардар“ 3, Варна, България 2.62 km
“Бон Марин Лоджистик” ООД е част от структурата на Бон Марин Холдинг, създаден преди повече от че...
lz.JPG
Варна, Морска гара, ет. 1 2.63 km
+35952692169, +359692299+35952692169, +359692299
+359889601011+359889601011
ЛЗ Яхтен Mагазин предлага пълният спектър от яхтено оборудване и аксесоари: спасително оборудване...
logo_lzyachting.png
гр. Варна Морска Гара, Партер 2.63 km
LZ yachting 1991 AD е оторизиран дистрибутор на внимателно избрани марки моторни и ветроходни яхт...
logoBlueBack.png
улица „Велико Христов“ 15, Варна, България 2.95 km
Ако търсите качествена правна помощ във Варна, може да се доверите на адвокатите на адвокатска ка...
unimasters-brandmark.jpg
улица „Граф Игнатиев“ 40, Варна, България 2.97 km
Ние сме Юнимастърс Лоджистикс, една от най-бързо развиващите се логистични компании в Централна и...
YO_logo.jpg
бул. "Приморски" №53 3.02 km
„Яхт Офис“ ООД е компания, създадена през 2007 г. Благодарение на дългогодишния опит ...
9000 Варна, ул. Михаил Колони 29А 3.16 km
Морган ЕООД е основана в началото на 1996 г. в град Варна, с основна дейност в сектора на корабно...
бул. „Владислав Варненчик“ 99, Варна, България 3.28 km
+359 52 625890+359 52 625890
+359 887 246034+359 887 246034
logo (1).png
bul. Republika 19а, 9000 Варна, България 3.42 km
+359 52 750 213+359 52 750 213
+359 886 102 641-Борис Желев+359 886 102 641-Борис Желев
+359 52 505 791
Фирма Хидравлон-1 ЕООД извършва ремонт на хидравлични системи и механизми на кораби, пътно-строи...
BMA_eng.jpg
ул."Вардар"3 Варна, България 3.81 km
Бон Марин Агенция е част от структурата на Бон Марин Холдинг, създаден преди повече от четвърт ве...
TO_logo_eng.jpg
гр. Варна, ул.Вардар 5 3.81 km
КОМПЛЕКСНО МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТМУ ВАРНА И ТМУ БУРГАС: Внос, износ и тр...
cooltext474724736.png
бул. „Цар Освободител“ 83, 9000 Варна, България 3.81 km
Дайв Уъркс ООД – водолазна фирма специaлизирана в извършването на всички видове водолазни и...
Logo.jpg
Vladislav Varnenchik 279b, Varna , Bulgaria 4.44 km
STIV Marine Division Ltd. specializes in design and manufacturing of premium quality watermakers ...
bmtcb.jpg
ул. „Васил Друмев“ 73, 9002 Варна, България 4.53 km
Мисията на Български морски квалификационен център е да разработва и провежда курсове за професио...
VVMUfont.jpg
ул. „Васил Друмев“ 73, 9002 Варна, България 4.53 km
Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ е най-старото техническо учебно заведение в Републи...
Logo TMS.jpg
гр. Варна, бул. Ян Хуняди, 6, скл.база Сортови Семена 5.08 km
Фирма „Транс – Мар Сървисиз“ EООД е създадена през 2006 г. в град Варна, като основната й дейност...
logo.png
ул. „Петър Райчев“ 14, 9010 Варна, България 5.26 km
„ХЕЛЛЕНИКА“ ООД е частна кораборемонтна компания, създадена през 1998 г. в гр. Варн...
logo.jpg
Varna 6.16 km
Дейността на Рем Мениджмънт ЕООД е регламентирана от Наредбата за условията и реда за извършване ...
жк. Чайка, бл.12, вх.Д 14.72 km
Фирма ГИАБ ЕООД е създадена  през 2012 год. и е наследник на ГИАБ-44 ЕООД / една от първите частн...
BULGARIA, 9000 Varna, P.O. Box 135 Ladzhata area, TEREM- KRZ Flotski Arsenal. GPS: 43 11 03 N 27 45 18 E 36.56 km
+ 359 52 814 400+ 359 52 814 400
+ 359 52 814 414+ 359 52 814 414
Fax: + 359 52 814 410
  Кораборемонтен завод ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал –Варна основан през 1897г е пионер в кора...
 (142).png
гр. Бургас, ж.к. Изгрев, бл.41А, вх.1, ет.5 81.36 km
„Контейнерен транспорт и митническо агентиране“ е основана през 2011 г. с основна дей...
гр. Бургас, ул. Антим І-ви №9 84 km
056845823056845823
08999921750899992175
056845823
ЗД „Евроинс“ АД е застрахователна компания, предлагаща всички видове застраховки на м...
port-logobg.png
ул. „Княз Александър Батенберг“ 1, Бургас, България 84.15 km
056 / 822 222056 / 822 222
056 / 822 156
„Пристанище Бургас“ ЕАД е държавен пристанищен оператор, управляващ терминал “Изток” ...
logo1.png
ул. „Княз Александър Батенберг“ 1, 8000 Бургас, България 84.15 km
Агенцията осъществява дейностите, свързани с прилагането на политиката в областта на рибарството ...
avatar.jpg
ул. „Индустриална“ 3, 8002 Бургас, България 85.05 km
МОСТ В ЧЕРНО МОРЕ СВЪРЗВАЩ ЕВРОПА-РУСИЯ-КАВКАЗ-АЗИЯ НИЕ СМЕ МОТИВИРАН ЕКИП ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ, ЦЕ...
Showing 49 results