ВМГ 1.jpg
бул. „Народни будители“ 4, 9003 Варна, България
4 булевард „Народни будители“ Варна Варна 9003 BG

Варненска морска гимназия „Свети Николай ЧУДОТВОРЕЦ“ е най-голямото средно учебно заведение у нас, подготвящо кадри за морската индустрия.

ИСТОРИЧЕСКИ ФАРВАТЕР
През 1948 г. по инициатива на Ст. Павлов е създадено Държавно практическо корабостроително училище „Г.Димитров” Училището подготвя квалифицирани работници по основните професии в корабостроенето – заварчик, шлосер. Срока на обучение е двегодишен. Базово предприятие през годините е Корабостроителен комбинат „Г.Димитров”, където се провежда практиката на учениците. Срокът на обучение е три годишен. Списъкът на професиите се разраства: корабостроител, монтьор на корабни тръбни системи, корабен електромонтьор и монтьор на корабни машини и механизми.
В училището се създава и функционира през годините духов оркестър, естраден състав, кръжок по художествено слово, кръжок по корабомоделизъм, радиоелектроника и др.
През учебната 1984/85г. е открит производствен комплекс, където се провеждат част от часовете по учебна практика.
През 1952г. си съществуване СПТУ „Ст. Павлов” подготвя много добре квалифицирани кадри, реализиращи се успешно.
В следващите няколко години училището сменя своите имена.
1949/50 Държавно корабостроително заводско училище.
1950/51 Промишлено корабостроително училище „Г. Димитров”.
1951/53 Промишлено практическо училище.
1953/57 Промишлено училище за трудови резерви.
1962/67 Професионално техническо училище по корабостроене.
1968/69 СПТУ по корабостроене „ Стоян Павлов”.
***
1962г. – С Постановление № 22 на ЦК на БКП и МС от 13 февруари се създава Техникум по корабостроене и корабоплаване (ТКК) в гр. Варна
1962г. – Учебната година започва със специалностите: „Корабостроене”, „Корабни машини и механизми” и „Подемни транспортни машини”
1964г. – Открита е специалност „Морско каробоводене”
1969г. – Открита е специалност „Експлоатация на пристанищата и флота”
1976г. – ТКК приема името на Кирил Халачев – командващ ВМФ от 1947 до 1950 г.
1981/82г. – ТКК се премества в сградата на СПТУ по корабостроене
1987г. – Започва 3-годишно обучение на СПТУ-паралелки: „Пристанищна механизация”, „Моторист моряк” и „Монтьор на корабни механизми и системи”
1995г. – Започва 4-годишно обучение на група грузински курсисти (гр. Поти) по специалност „Експлоатация на пристанищата и флота”
1996г. – За специалностите „Морско корабоводене” и „Корабни машини и механизми” се въвежда засилено изучаване на английски език
1999г. – ТКК получава името „Свети Николай Чудотворец”
2000г. – ТКК и СПТУК се обединяват в Професионална гимназия по корабостроене и корабоплаване (ПГКК) „Свети Николай Чудотворец”
2001г. – Асоциацията на работодателите в средното образование награждава ПГКК за най-добър педагогически колектив
2003г. – ПГКК се преименува във Варненска морска гимназия (ВМГ) „Свети Николай Чудотворец”
2004 г. – Във ВМГ е въведена Система за управление на качеството ISO 9001:2000
Паралелно със съществуващото СПТУК се създава ТКК. Неговото създаване отговаря на необходимостта от технически кадри със средно специално образование за нуждите на интензивно развиващите се през 60-те години на миналия век корабостроене, кораборемонт, корабоплаване и пристанища. Новите училища органично се вписват в съществуващата много преди тях възходяща традиция в българското морско-техническо образование, белязана от създаването на Машинна школа (1881 г.) към Дунавската флотилия в Русе, на Машинното училище (1990 г.) към флота на Варна, на Морските специални школи (1912 г.), от „прохождането” на висшето военно (1942 г.) и гражданско (1945 г.) образование в нашия град по основните морски специалности – „Корабоплаване”, „Корабни машини и механизми” и „Корабостроене”.
Оплодил отговорността на задачата с ентусиазма на първопроходците, в първата си учебна година ТКК „обира” предимно отличниците на Североизточна България, завършили осми клас, разделя ги в четири специалности, облича ги в униформа и при строга дисциплина и високи изисквания прегръща амбицията да прати в производството кадрите, които то очаква. Те обаче постъпват в престижни технически вузове и преди всичко в Морското училище. Това налага да се увеличи приемът, а по специалност „Морско корабоводене” младежите да се обучават след 11-ти клас и отбита военна служба в продължение на две и половина години.
През годините двете училища увеличават своите специалности, променят сроковете на обучение (в двете посоки), обогатяват учебно-материалната си база, къде своевременно, къде с известна инерция, се стремят да се адаптират към промените в секторите, за които подготвят кадри, получават известност и награди. Летописните книги е съхранилат директорските фамилии – Ралчев, Калев, Петков, Сираков, Алтев, Антонов, Кожухаров (най-награждаваният), Бъчваров (най-дългогодишният)и др.. За повече от 6 десетилетия в преподавателския колектив са били стотици колеги – от известни имена в корабостроенето и корабоплаването, през всеотдайни „ветерани”, до такива, които правят първи крачки в педагогическата професия.
Възпитаниците ни – повече от 15 000 души, в по-голямата си част – между 70 и 80%, се реализират по специалността си в корабоплаването, корабостроенето и пристанищата. В своето болшинство отзивите за тях са положителни. Направили при нас своя старт в бъдещото си поприще, днес емблематични имена в него са например кап. Георги Георгиев, Красимир Стаянов и много капитани и механици заслужили уважението на българските морски среди. Не са редки случаите, когато наши възпитаници, без да се обучават в друг ВУЗ, достигат до длъжности старши помощник-капитан и втори механик, трупайки стаж и защитавайки съответните правоспособности пред Морската администрация.
В цялата история на училището по-характерни, поучителни и полезни за развитието му са създаването и утвърждаването на нови специалности, ефективната организация на учебния процес, засилването на практико-приложната страна на обучението чрез контакти и договори с „потребителите” на кадри, обединяването на ТКК и СПТУК в ПГКК, приемането на името Варненска морска гимназия „Св. Николай Чудотворец”.
Директори

СПТУК
1948/49 инж. Никола Ралчев
1949/50 инж. Димитър Славов
1950/54 инж. Йонко Керемидчев
1954 инж. Кольо Ковачев
1954/56 инж. Никола Арабаджиев
1956/57 инж. Стефан Александров
1957/61 инж. Славчо Вълчев
1963/65 инж. Митю Голушев
1965/69 инж. Кънчо Люцканов
1969/76 инж. Христо Калев
1976/83 инж. Михаил Петков
1983/85 инж. Станислав Ранков
1985/87 инж. Мая Трифонова
1987/92 инж. Михаил Петков
1992/93 инж. Тодор Георгиев
1993/98 инж. Петранка Колева
1998 Нина Луканова
1998/2000 инж. Виолета Шишкова

ТКК
1962/63 инж. Атанас Сираков
1963/64 инж. Славчо Цеков
1964/65 инж. Алтов
1965/68 инж. Любен Антонов
1968/87 инж. Тодор Кожухаров
1987/98 инж. Михаил Бъчваров
1998/… инж. Пепа Василева

ВМГ 1.jpg 4 години ago
  • You must to post comments
Showing 1 result
Рейтинг
Featured/Unfeatured
Claimed/Unclaimed
logoVM_kvadrat.jpg
улица „Орел“ № 14, 9003, Варна, България 0.45 km
Нашият екип се състои от професионалисти в сферата на комплексното кораборемонтно обслужване, кои...
ул. "Дебър" № 58, етаж 2, офис 9, 9000 Варна, България 2.16 km
Предоставяните от АТЕ Консулт ЕООД услуги, към настоящия момент включват: Проектиране, консултац...
logo_bg.png
ул. „Дебър“ 58, 9000 Варна, България 2.16 km
Сдружение “Клъстер за развитие на морски специалисти” е основано през 2012 г., в резултат на дълг...
ул. „Дебър“ № 58, ет. 4, Офис № 22 А Варна, България 2.18 km
Линеен агент за България на HDAS Lines Доставки врата/врата Мултимодални контейнерни превози Конт...
11703108_1457188557911357_3683951748291876874_n.jpg
пл. „Петко Р. Славейков“ 1, 9000 Варна, България 2.36 km
„Пристанище Варна“ ЕАД е оператор на пристанища за обществен транспорт с национално значение Варн...
stargate-maritime.gif
ул. „София“ 3, 9000 Варна, България 2.44 km
“Старгейт Маритайм” ЕООД е основана през 2004 година и е компания от групата на корабособственика...
VM2.jpg
ул. „Софроний Врачански“ 30 вх. В, Варна Център, Варна, България 2.45 km
IMO Дистрибутор за България. Поддистрибутор на Британското Адмиралтейство – UKHO за Българи...
logo.jpg
ул. „Дунав“ 26, Варна, България 2.49 km
Учебен център „Марстар“ ЕООД  е лицензиран от Изпълнителна Агенция “Морска Администрация”   да ор...
NBS Maritime.jpg
бул. „Приморски“ 1, Варна, България 2.5 km
+359 52 683 373+359 52 683 373
+359 52 683 155
„НБС Меритайм“ ООД е водеща морска компания, специализирана в корабно снабдяване и мобилни сатели...
logo_bmf140202014.jpg
бул. „Приморски“ 1, 9000 Варна, България 2.5 km
Параходство Български Морски Флот АД Параходство Български Морски Флот АД(ПАРАХОДСТВОТО®) е насл...
mtgdolfin.jpg
ул. „Дръзки“ 8, 9000 Варна, България 2.54 km
МТГ ДЕЛФИН АД е основана през януари.1991 г. като първата частна кораборемонтна компания в Бълг...
hempel-tab.jpg
улица „Цар Симеон I“ 32 , етаж 7, Варна, България 2.55 km
Компанията е ексклузивен агент на „HEMPEL“ – датска компания за морски и индуст...
BML_eng.jpg
ул. „Вардар“ 3, Варна, България 2.62 km
“Бон Марин Лоджистик” ООД е част от структурата на Бон Марин Холдинг, създаден преди повече от че...
lz.JPG
Варна, Морска гара, ет. 1 2.63 km
+35952692169, +359692299+35952692169, +359692299
+359889601011+359889601011
ЛЗ Яхтен Mагазин предлага пълният спектър от яхтено оборудване и аксесоари: спасително оборудване...
logo_lzyachting.png
гр. Варна Морска Гара, Партер 2.63 km
LZ yachting 1991 AD е оторизиран дистрибутор на внимателно избрани марки моторни и ветроходни яхт...
logoBlueBack.png
улица „Велико Христов“ 15, Варна, България 2.95 km
Ако търсите качествена правна помощ във Варна, може да се доверите на адвокатите на адвокатска ка...
unimasters-brandmark.jpg
улица „Граф Игнатиев“ 40, Варна, България 2.97 km
Ние сме Юнимастърс Лоджистикс, една от най-бързо развиващите се логистични компании в Централна и...
9000 Варна, ул. Михаил Колони 29А 3.16 km
Морган ЕООД е основана в началото на 1996 г. в град Варна, с основна дейност в сектора на корабно...
бул. „Владислав Варненчик“ 99, Варна, България 3.28 km
+359 52 625890+359 52 625890
+359 887 246034+359 887 246034
logo (1).png
bul. Republika 19а, 9000 Варна, България 3.42 km
+359 52 750 213+359 52 750 213
+359 886 102 641-Борис Желев+359 886 102 641-Борис Желев
+359 52 505 791
Фирма Хидравлон-1 ЕООД извършва ремонт на хидравлични системи и механизми на кораби, пътно-строи...
BMA_eng.jpg
ул."Вардар"3 Варна, България 3.81 km
Бон Марин Агенция е част от структурата на Бон Марин Холдинг, създаден преди повече от четвърт ве...
TO_logo_eng.jpg
гр. Варна, ул.Вардар 5 3.81 km
КОМПЛЕКСНО МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТМУ ВАРНА И ТМУ БУРГАС: Внос, износ и тр...
cooltext474724736.png
бул. „Цар Освободител“ 83, 9000 Варна, България 3.81 km
Дайв Уъркс ООД – водолазна фирма специaлизирана в извършването на всички видове водолазни и...
bmtcb.jpg
ул. „Васил Друмев“ 73, 9002 Варна, България 4.53 km
Мисията на Български морски квалификационен център е да разработва и провежда курсове за професио...
VVMUfont.jpg
ул. „Васил Друмев“ 73, 9002 Варна, България 4.53 km
Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ е най-старото техническо учебно заведение в Републи...
Logo TMS.jpg
гр. Варна, бул. Ян Хуняди, 6, скл.база Сортови Семена 5.08 km
Фирма „Транс – Мар Сървисиз“ EООД е създадена през 2006 г. в град Варна, като основната й дейност...
logo.png
ул. „Петър Райчев“ 14, 9010 Варна, България 5.26 km
„ХЕЛЛЕНИКА“ ООД е частна кораборемонтна компания, създадена през 1998 г. в гр. Варн...
logo.jpg
Varna 6.16 km
Дейността на Рем Мениджмънт ЕООД е регламентирана от Наредбата за условията и реда за извършване ...
BULGARIA, 9000 Varna, P.O. Box 135 Ladzhata area, TEREM- KRZ Flotski Arsenal. GPS: 43 11 03 N 27 45 18 E 36.56 km
+ 359 52 814 400+ 359 52 814 400
+ 359 52 814 414+ 359 52 814 414
Fax: + 359 52 814 410
  Кораборемонтен завод ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал –Варна основан през 1897г е пионер в кора...
 (142).png
гр. Бургас, ж.к. Изгрев, бл.41А, вх.1, ет.5 81.36 km
„Контейнерен транспорт и митническо агентиране“ е основана през 2011 г. с основна дей...
гр. Бургас, ул. Антим І-ви №9 84 km
056845823056845823
08999921750899992175
056845823
ЗД „Евроинс“ АД е застрахователна компания, предлагаща всички видове застраховки на м...
port-logobg.png
ул. „Княз Александър Батенберг“ 1, Бургас, България 84.15 km
056 / 822 222056 / 822 222
056 / 822 156
„Пристанище Бургас“ ЕАД е държавен пристанищен оператор, управляващ терминал “Изток” ...
logo1.png
ул. „Княз Александър Батенберг“ 1, 8000 Бургас, България 84.15 km
Агенцията осъществява дейностите, свързани с прилагането на политиката в областта на рибарството ...
avatar.jpg
ул. „Индустриална“ 3, 8002 Бургас, България 85.05 km
МОСТ В ЧЕРНО МОРЕ СВЪРЗВАЩ ЕВРОПА-РУСИЯ-КАВКАЗ-АЗИЯ НИЕ СМЕ МОТИВИРАН ЕКИП ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ, ЦЕ...
Showing 40 results
error: Защитено съдържание! Ако желаете да копирате този материал, се свържете с нас на адрес: news@maritime.bg