Изпълнителна агенция "Морска администрация"

site_title_bg.png
ул. „Дякон Игнатий“ 9, София, България
9 улица „Дякон Игнатий“ София София-град 1000 BG
02 / 930 09 1002 / 930 09 10
02 / 930 09 20

Изпълнителна агенция „Морска администрация“(ИАМА) е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерство на транспорта, второстепенен разпоредител с бюджетни средства, със седалище София и с регионални дирекции във Варна, Бургас, Русе и Лом.

Статутът на ИАМА е регламентиран в Кодекса на търговското корабоплаване – чл. 360, ал. 1. Дейността, структурата, организацията и съставът на агенцията се определят с Устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

Работно време: плаващо от 7,30 до 18,30 часа с обедна почивка 30 мин. между 12:00 до 14:00 часа, а на звената за административно обслужване е от 9,00 до 17,30 часа с осигурен непрекъснат режим на работа с потребителите. В случаите, когато има потребители на административни услуги в служебните помещения в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от 2 (два) астрономически часа.

Агенцията:

организира и координира дейности по безопасността на корабоплаването в морските пространства и във вътрешните водни пътища на Република България;
осигурява реалната връзка между държавата и корабите, плаващи под българско знаме;
упражнява контрол за:
а) спазването на условията за безопасност на корабоплаването спрямо български и чужди кораби;
б) спазването на условията на труд и живот на моряците;
в) предоставянето на услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства, вътрешните водни пътища, каналите, пристанищата на Република България и другите, определени по съответния ред, райони;
г) спазване на изискванията за качество на корабните горива.
организира и координира търсене и спасяване на бедстващи хора, кораби и самолети;
упражнява контрол и организира опазването на морската среда и на р. Дунав от замърсяване от кораби;
организира и провежда изпити за придобиване на правоспособност от морските лица;
издава свидетелства за правоспособност на морските лица;
води регистри на корабите, морските лица, пристанищата и пристанищните оператори в Република България;

site_title_bg.png 7 години ago
  • You must to post comments
Showing 1 result
Рейтинг
Featured/Unfeatured
Claimed/Unclaimed
София, бул. Рожен 80 0.86 km
Полагане на антикорозионна защита и бои на плавателни съдове и пристанищни съоръжения. Поддръжка ...
C57C2B0B-1EA3-4012-A24B-44B10E7666A2.png
Bul. Hristo Botev 59 0.92 km
Максимум Сентер ЕООД е компания с дългогодишен опит в търговията на товарозахватни съоражения и м...
ул. „Черковна“ 53, 1505 София, България 2.17 km
Обемно пожарогасене на плавателни съдове
logo-bg (2).jpg
бул. „Шипченски проход“ 69, 1574 София, България 4.04 km
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) е управителен орган на българските прист...
Лого ДОБ.png
София, бул. Цариградско шосе 131, АТМ Център офис 519 6.62 km
Фирмата е официален вносител за България на Moxa – морски ИТ решения и оборудване, сертифиц...
BIMIES-DARK-BLUE-LOGO.png
улица „Поручик Неделчо Бончев“, Sofia, България 7.17 km
Baratsas International Marine and Industrial Expert Services BIMIES предоставя широк спектър от к...
"улица „Поручик Неделчо Бончев“ 1А Етаж 7, София, България 7.17 km
Фирма „СИЙ ЕНД БИЛДИГНС СЕРВИСИС ЕООД“ е учредена на 13.02.2018 г. в гр. София с осно...
logo (1).png
булевард „Европа“, София, България 439 8.92 km
„Елтрак България” е официален дилър на технологичния лидер Caterpillar за строителна и мин...
logo.png
E871, Горна Малина, България 30.55 km
Основен предмет на дейност на АЛФА-МАРИНЕ ООД е изработването на детайли, възли и изделия за кора...
Showing 9 results