Изпълнителна агенция "Морска администрация"

site_title_bg.png
ул. „Дякон Игнатий“ 9, София, България
9 улица „Дякон Игнатий“ София София-град 1000 BG
02 / 930 09 1002 / 930 09 10
02 / 930 09 20

Изпълнителна агенция „Морска администрация“(ИАМА) е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерство на транспорта, второстепенен разпоредител с бюджетни средства, със седалище София и с регионални дирекции във Варна, Бургас, Русе и Лом.

Статутът на ИАМА е регламентиран в Кодекса на търговското корабоплаване – чл. 360, ал. 1. Дейността, структурата, организацията и съставът на агенцията се определят с Устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

Работно време: плаващо от 7,30 до 18,30 часа с обедна почивка 30 мин. между 12:00 до 14:00 часа, а на звената за административно обслужване е от 9,00 до 17,30 часа с осигурен непрекъснат режим на работа с потребителите. В случаите, когато има потребители на административни услуги в служебните помещения в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от 2 (два) астрономически часа.

Агенцията:

организира и координира дейности по безопасността на корабоплаването в морските пространства и във вътрешните водни пътища на Република България;
осигурява реалната връзка между държавата и корабите, плаващи под българско знаме;
упражнява контрол за:
а) спазването на условията за безопасност на корабоплаването спрямо български и чужди кораби;
б) спазването на условията на труд и живот на моряците;
в) предоставянето на услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства, вътрешните водни пътища, каналите, пристанищата на Република България и другите, определени по съответния ред, райони;
г) спазване на изискванията за качество на корабните горива.
организира и координира търсене и спасяване на бедстващи хора, кораби и самолети;
упражнява контрол и организира опазването на морската среда и на р. Дунав от замърсяване от кораби;
организира и провежда изпити за придобиване на правоспособност от морските лица;
издава свидетелства за правоспособност на морските лица;
води регистри на корабите, морските лица, пристанищата и пристанищните оператори в Република България;

site_title_bg.png 5 години ago
  • You must to post comments
Showing 1 result
Рейтинг
Featured/Unfeatured
Claimed/Unclaimed

No entries were found.

Showing 0 results