mtgdolfin.jpg
ул. „Дръзки“ 8, 9000 Варна, България
8 улица „Дръзки“ Варна Варна 9000 BG

МТГ ДЕЛФИН АД е основана през януари.1991 г. като първата частна кораборемонтна компания в България.

През последните 15 години в резултат на съвместните усилия на ръководството, техническият персонал и работниците, компанията успява да изгради нов кораборемонтен и корабостроителен завод.

Развитието на компанията бележи три основни етапа:

1. Първи етап – 1991 г. – 1995 г.
Компанията извършва ремонти по класификационни изисквания и междинни ремонти на кораби, принадлежащи на БМФ, под наблюдението на Българския Корабен Регистър. Общият брой на наетите в компанията лица към този момент е 250 души. През тези първи години на съществуването си компанията се утвърждава със своята нова организация на труда, гарантираща бързи и качествени ремонти.

2. Втори етап – 1995 г. – 2000 г.
В рамките на този период, въпреки неблагоприятните условия в страната, с големи усилия се изграждат производствените мощности и инфраструктура на т.н. Район 1 на завода, включващ корпусен цех, тръбарен цех, механична работилница, електроработилница, и машинна работилница, на площ от 25.000 кв.м , голяма част от която е преобразувана от Варненското езеро. Кейовата страна се разпростира до 180 метра, за да позволи акустиране и ремонт на по-големи кораби. За обслужване на цеховете и кейовата страна са закупени над 20 крана с подемен капацитет от 5 до 25 т,. Изградени са компресорна станция (подаваща над 300 м3/мин нагнетен въздух) и кислородни станции.

През 1998 г. компанията закупува от Херсон един плаващ док, в строеж, с товароподемност от 18’000 т. Същият е завършен само за 6 месеца, и е пуснат в експлоатация на 27.януари.1999 г. Док No1 на компанията все още остава най-големия плаващ док в България, за докуване на кораби до 50’000 т. DWT. От януари.1999 г. до декември.2005 г. в този док са ремонтирани повече от 250 кораба от цял свят. През 1999 г. компанията защитава пред Lloyd Register Quality Assurance система за управление на качеството ISO 9001.2000, с което тя става една от първите корабостроителници в България притежаваща такава система. Общият брой на заетия персонал към този момент е 450 души.

3. Трети етап – от 2000 г. до днес

Това е времето, през което компанията завоюва здрави позиции на международния пазар. През този период са ремонтирани над 220 кораба, при което делът на чужди спрямо български кораби се променя, и компанията започва да работи предимно с чуждестранни клиенти: понастоящем 80 – 85% са чуждестранните клиенти, и само 15 – 20% са Български компании. Направени са инвестиции за закупуване на съвременно оборудване за заваряване, бластиране, обработка на метални изделия, съоръжения за неразрушителни проверки, и др.

През 2004 г. оценявайки необходимостта от нови специалисти, компанията открива център за обучение към корабостроителницата, в който над сто млади специалисти с перспективи са обучени за период от една година и половина, и които успешно се интегрират в работния процес. През същата година са открити общежитията на завода за 68 студенти/работници., и апартаменти за 12 семейства – първите в областта на корабостроенето и кораборемонта в България след 1989 г.

Общият брой на заетия персонал е вече 670 души.

През 2005 г. МТГ Делфин АД продължава да се развива като прави нови инвестиции за:

  • закупуване на земя от 53.000 кв.м. площ на брега на Варненското езеро в близост до завода, и се започва изграждането на Район 2 на завода, предвиден основно за строителство на кораби;
  • изграждане на един достроечен кей с дължина 170 м, който вече е завършен;
  • закупуване на плаващ док за строителството на нови кораби с DWT до 15’000 тона и ремонт на кораби с DWT до 17’000 тона.

От 2007 г. предприятието създаде проектантско звено, разработващо проектите си със специализираният софтуер Tribon.

mtgdolfin.jpg 4 години ago
  • You must to post comments
Showing 1 result
Рейтинг
Featured/Unfeatured
Claimed/Unclaimed

No entries were found.

Showing 0 results
error: Защитено съдържание! Ако желаете да копирате този материал, се свържете с нас на адрес: news@maritime.bg