"Параходство Български морски флот" АД

logo_bmf140202014.jpg
бул. „Приморски“ 1, 9000 Варна, България
1 булевард „Приморски“ Варна Варна 9000 BG

Параходство Български Морски Флот АД

Параходство Български Морски Флот АД(ПАРАХОДСТВОТО®) е наследник на корабна компания, основана през 1892. До 14 Август 2008 тя бе най-голямото държавно предприятие-корабособственик с над едно-вековна традиция и опит в корабоплавателната индустрия. Понастоящем, бидейки частна компания със 70% Германско-Български капитал, 120-годишно наследство и възприемайки принципите на ключов частен играч на пазара, ПАРАХОДСТВОТО® има дори по-силни позиции на българска и международна сцена.

По-безопасни кораби, по-чисти океани и на първо място – клиентът

ПАРАХОДСТВОТО® има разработена, внедрена и постоянно актуализирана Система за управление по отношение на безопасност, опазване на околната среда и качество (СУБООСК) съгласно изискванията на Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (ISM Кодекса), на Международния стандарт ISO 9001 за Системи за управление на качеството и тези на Международния стандарт ISO 14001 за Системи за управлениe на околната среда, както и Система за управление на сигурността (СУС), съгласно изискванията на Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS Кодекса). Дружеството и корабите му се проверяват за съответствие с ISM Кодекса, ISPS Кодекса и стандарти ISO 9001 и ISO 14001 от: DNV-GL, Изпълнителна Агенция „Морска Администрация“ и RINA.

Член на:

 • Българската Делегация на срещите на Международната Морска Организация (IMO)
 • Балтийската и международна морска организация на чартьорите (BIMCO)
 • Българска Асоциация на Корабопритежателите

Персонал

Под управлението на ПАРАХОДСТВОТО®  работят над 1,000 квалифицирани служители – администрация и екипажи. Непрекъснатото подобряване квалификацията на персонала винаги е било сред топ-приоритетите Дружеството. Администрацията и оперативния персонал следват принципа на „Учене през целия живот“(Lifelong Learning), който гарантира качеството на предлаганите услуги.

Отговорност по отношение на околната среда

ПАРАХОДСТВОТО ® има разработени програми и стандарти за опазване на околната среда и използването на благоприятни по отношение на околната среда технологии в съответствие с MARPOL, ISM и ISO 14001. Първостепенен ангажимент на дружеството е да се придържа към тези международни правила и предписания и да дава своя принос в опазването на природата.

Стратегическа цел

Да поддържаме традицията си на ключов играч, да осигуряваме стабилни позиции и да планираме напред.

Мисия на Дружеството

 • Отличен сервиз на клиента
 • Ориентация към клиента
 • Социална отговорност
 • Креативност
 • Сплотеност
 • Гъвкавост
 • Про-активен подход
 • Благоприятен по отношение на околната среда подход

 

logo_bmf140202014.jpg 6 години ago
 • You must to post comments
Showing 1 result
Рейтинг
Featured/Unfeatured
Claimed/Unclaimed
NBS Maritime.jpg
бул. „Приморски“ 1, Варна, България 0 km
+359 52 683 373+359 52 683 373
+359 52 683 155
„НБС Меритайм“ ООД е водеща морска компания, специализирана в корабно снабдяване и мобилни сатели...
Showing 1 result