"Старгейт Маритайм" ЕООД

stargate-maritime.gif
ул. „София“ 3, 9000 Варна, България
3 улица „София“ Варна Варна 9000 BG

“Старгейт Маритайм” ЕООД е основана през 2004 година и е компания от групата на корабособственика Kawasaki Kisen Kaisha (“K”-Line).

„Старгейт Маритайм“ ЕООД е пряко свързана с Taiyo Nippon Kisen Company (TNKC) – една от водещите компании на „K“-Line, занимаваща се с корабен мениджмънт на корабите на „K“-Line тип автомобиловози и насипни товари.

Дейността на „Старгейт Маритайм“ ЕООД е регламентирана от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа и има издадено Удостоверение № 1463/27.06.2012 година от Министерството на труда и социалната политика.

Основната дейности на фирмата е консултиране и подбор на морски специалисти. Дейността на фирмата е продължение на дейността на „K“-Line и компанииите от групата, започната през 1997 година. Дейността започва с наемането на двама морски офицери. Към началото на 2008 година броят на българските офицери, работещи на борда на корабите на „K“-Line е 260 и в допълнение 49 практиканти и кадети. Като част от „K“ Line, „Старгейт Маритайм“ ЕООД изпълнява корпоративната политика за дългосрочно планиране на човешките ресурси.

„Старгейт Маритайм“ ЕООД е единствената компания на българския менинг пазар, която има директни правомощия от Компанията да координира дейността по планирането, наемането и обучението на морските офицери.

Чрез политиката си за внимание и грижа за офицерите и техните семейства „Старгейт Маритайм“ ЕООД е лидер на пазара. Нашите действия са насочени към непрекъснато подобряване на условията на работа и живот на борда на корабите, тъй като сме убедени, че успеха е директно свързан с висококвалифиоцирани и мотивирани специалисти на борда и в офисите.

Условията за работа се подобряват постоянно, следвайки условията на пазара и плановете и политиката на Компанията за увеличаване броя на българските морски офицери и повишаване на качеството на техните умения.

„Старгейт Маритайм“ ЕООД има най-мощната кадетска програма, която стартира още през 1998 година. Компанията разработва и прилага стратегически план за подбор, обучение и наемане на млади специалисти, на които им се предлага перспективна възможност за кариера на борда на корабите на Компанията, така и в офисите в Япония, Германия и България.

stargate-maritime.gif 8 години ago
  • You must to post comments
Showing 1 result
Рейтинг
Featured/Unfeatured
Claimed/Unclaimed

No entries were found.

Showing 0 results