Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"

logo-bg (2).jpg
бул. „Шипченски проход“ 69, 1574 София, България
69 булевард „Шипченски проход“ София София-град 1574 BG

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) е управителен орган на българските пристанища за обществен транспорт и предоставя услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването.

Предметът на дейност и статутът на ДППИ са регламентирани в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ). Съгласно чл. 115л от ЗМПВВППРБ ДППИ е юридическо лице по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, със седалище град София и с клонове – териториални поделения в градовете Бургас, Варна, Лом и Русе.
Сред основните дейности на предприятието са изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищната инфраструктура, поддържане на съществуващите и изграждане на нови подходни канали, пристанищни акватории, вълноломи, защитни съоръжения и др. ДППИ също предоставя услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването и осъществява функции с оглед повишаването на безопасността и ефективността на морския транспорт.

ДППИ оперира с едни от най-съвременните и високотехнологични системи. Те предоставят възможност за непрекъснат обмен на информация между участниците в транспортния процес, както и в цялата логистична верига. В рамките на Черноморския регион България е първата държава, изградила и интегрирала Система за управление на корабния трафик и информационно обслужване на корабоплаването. Сегментите на тази система, сред които са Системата за управление на трафика, Националният център за електронен документооборот в морския транспорт и Информационната система за управление на маневрите в пристанищата, са инсталирани в два съвременни брегови центъра в гр. Варна и в гр. Бургас. Внедрена е и Речна информационна система в българската част на река Дунав. Телекомуникационната инфраструктура осъществява пълен и непрекъснат пренос на всички данни по протежението на целия български участък на реката с обща точка сградата на РИС център – Русе.

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Главно управление – София
Гр. София 1574
Бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 0, 1 и 4
Тел.: 02/807 99 99
Факс: 02/807 99 66
office@bgports.bg
Facebook: Bulgarian PORTS InfrastructureCo – ДП „Пристанищна инфраструктура“
LinkedIn: Bulgarian Ports Infrastructure Company

logo-bg (2).jpg 2 години ago
  • You must to post comments
Showing 1 result
Рейтинг
Featured/Unfeatured
Claimed/Unclaimed

No entries were found.

Showing 0 results