Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"

logo-bg (2).jpg
бул. „Шипченски проход“ 69, 1574 София, България
69 булевард „Шипченски проход“ София София-град 1574 BG

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) е управителен орган на българските пристанища за обществен транспорт и предоставя услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването.

Предметът на дейност и статутът на ДППИ са регламентирани в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ). Съгласно чл. 115л от ЗМПВВППРБ ДППИ е юридическо лице по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, със седалище град София и с клонове – териториални поделения в градовете Бургас, Варна, Лом и Русе.
Сред основните дейности на предприятието са изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищната инфраструктура, поддържане на съществуващите и изграждане на нови подходни канали, пристанищни акватории, вълноломи, защитни съоръжения и др. ДППИ също предоставя услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването и осъществява функции с оглед повишаването на безопасността и ефективността на морския транспорт.

ДППИ оперира с едни от най-съвременните и високотехнологични системи. Те предоставят възможност за непрекъснат обмен на информация между участниците в транспортния процес, както и в цялата логистична верига. В рамките на Черноморския регион България е първата държава, изградила и интегрирала Система за управление на корабния трафик и информационно обслужване на корабоплаването. Сегментите на тази система, сред които са Системата за управление на трафика, Националният център за електронен документооборот в морския транспорт и Информационната система за управление на маневрите в пристанищата, са инсталирани в два съвременни брегови центъра в гр. Варна и в гр. Бургас. Внедрена е и Речна информационна система в българската част на река Дунав. Телекомуникационната инфраструктура осъществява пълен и непрекъснат пренос на всички данни по протежението на целия български участък на реката с обща точка сградата на РИС център – Русе.

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Главно управление – София
Гр. София 1574
Бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 0, 1 и 4
Тел.: 02/807 99 99
Факс: 02/807 99 66
office@bgports.bg
Facebook: Bulgarian PORTS InfrastructureCo – ДП „Пристанищна инфраструктура“
LinkedIn: Bulgarian Ports Infrastructure Company

logo-bg (2).jpg 2 години ago
  • You must to post comments
Showing 1 result
Рейтинг
Featured/Unfeatured
Claimed/Unclaimed
ул. „Черковна“ 53, 1505 София, България 2.35 km
Обемно пожарогасене на плавателни съдове
Лого ДОБ.png
София, бул. Цариградско шосе 131, АТМ Център офис 519 2.81 km
Фирмата е официален вносител за България на Moxa – морски ИТ решения и оборудване, сертифиц...
BIMIES-DARK-BLUE-LOGO.png
улица „Поручик Неделчо Бончев“, Sofia, България 3.2 km
Baratsas International Marine and Industrial Expert Services BIMIES предоставя широк спектър от к...
"улица „Поручик Неделчо Бончев“ 1А Етаж 7, София, България 3.2 km
Фирма „СИЙ ЕНД БИЛДИГНС СЕРВИСИС ЕООД“ е учредена на 13.02.2018 г. в гр. София с осно...
site_title_bg.png
ул. „Дякон Игнатий“ 9, София, България 4.04 km
02 / 930 09 1002 / 930 09 10
02 / 930 09 20
Изпълнителна агенция „Морска администрация“(ИАМА) е юридическо лице на бюджетна издръ...
София, бул. Рожен 80 4.66 km
Полагане на антикорозионна защита и бои на плавателни съдове и пристанищни съоръжения. Поддръжка ...
C57C2B0B-1EA3-4012-A24B-44B10E7666A2.png
Bul. Hristo Botev 59 4.95 km
Максимум Сентер ЕООД е компания с дългогодишен опит в търговията на товарозахватни съоражения и м...
logo (1).png
булевард „Европа“, София, България 439 12.93 km
„Елтрак България” е официален дилър на технологичния лидер Caterpillar за строителна и мин...
logo.png
E871, Горна Малина, България 27.13 km
Основен предмет на дейност на АЛФА-МАРИНЕ ООД е изработването на детайли, възли и изделия за кора...
Showing 9 results