Черно море зае своето място в Общата политика по рибарство на ЕС

Според руското издание „Комерсант“ с този доклад Брюксел разширява своето влияние в региона

Европейският парламент прие днес с огромно мнозинство доклада на българския евродепутат Илияна Йотова – „Настоящо и бъдещо управление на риболова в Черно море.“

Още преди лятната ваканция на ЕП той бе приет единодушно и от ресорната парламентарна комисия по рибарство и аквакултури. През юли тази година делегация от комисията бе на посещение в България по покана на Илияна Йотова. Евродепутатите имаха срещи с научните среди, с браншовите структури на рибарите, със собственици на преработвателни предприятия по българското Черноморие, строени с европейски средства.

С приемането на доклада,  Черно море заема своето място в Обща политика по рибарство на ЕС. До този момент черноморската територия стоеше далеч от интересите на европейските държави тъй като само две от шестте страни  са членки на ЕС – България и Румъния и то едва от 2007 година. В момента европейските институции обсъждат следващия бюджетен период и от голяма значение е, какви ще бъдат заделените средства в Европейския рибарски фонд, какви ще бъдат парите за отделните страни и какви ще бъдат приоритетите.

Не е тайна, че състоянието на Черно море е изключително тежко. При подготовката на доклада българската евродепутатка настоя ЕП да изготви анализ, въз основата на научни изследвания за състоянието на морето. Данните са повече от тревожни – нарушени екосистеми, изчезнали видове и поява на нови, нетипични за тези води, променена флора и фауна, замърсяване, намалени рибни ресурси и т.н. На този фон – недостатъчно средства за задълбочени научни изследвания, липса на пари, включително и от европейските фондове за тях, за закупуване на съответната апаратура, за нови изследователски кораби. Затова един от основните приоритети в доклада е свързан с развитието на научните изследвания и тяхното финансово гарантиране, изготвяне на общи проекти между научно-изследователските институти от черноморските държави.

До този момент липсва каквото и да било общо споразумение между шестте държави около Черно море в областта на рибарството. След приемането си в ЕС България и Румъния се оказаха в много неизгодна позиция, тъй като ЕС наложи квоти за улов, докато ограниченията не се отнасяха за останалите шест държави, най-вече Русия и Турция. Всичко това стимулира и незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов.  По време на подготовката на доклада Илияна Йотова се срещна в Анкара и Москва с представители на съответните институции за рибарство на двете страни.  Всички споделят мнението, че общо споразумение е повече от необходимо.
Те подкрепиха предложението на евродепутатката за създаването на регионална структура за управление на рибарството в Черно море по подобие на тази за Прибалтика. Тя би решавала много от проблемите в интерес на всички страни от региона, ще следи за състоянието на рибните запаси и ще определя улова на базата на сериозни научни изследвания.

Резолюцията за Черно море предполага създаването в дългосрочна перспектива на европейска брегова охрана за контрол върху незаконния улов и бракониерството.

В доклада е подчертана необходимостта от спешни мерки за предотвратяване на прекомерната популация на рапани, които унищожиха черноморската мида и други видове, естествени филтри на морската вода.

Черно море заема своето реално място в общата политика по рибарство на ЕС и в интегрираната морска политика. Тя трябва да гарантира поминъка на рибарите, на промишлеността за улов, преработка и производство. Всичко това ще бъде взето пред вид в новата финансова рамка на Европейския фонд по рибарство след 2013 година. Районът е с голямо икономическо, социално и политическо значение. Координираното управление на рибарството е важна част от цялостната черноморска стратегия и сътрудничество в рамките на източното партньорство.

В дискусията по доклада взеха участие членове на италианската, португалската, испанската, румънската  делегации. Той бе оценен като актуален и важен за развитието на черноморския регион. Румънските евродепутати подчертаха, че страната им се нуждае от постоянен финансов инструмент за рибарство и аквакултури, от засилване на дипломатическите усилия за общо споразумение между всички страни от региона. В повечето изказвания бе подкрепена идеята за създаване на специализиран орган по проблемите на Черно море, както и за брегова охрана срещу нелегалния риболов. Много добра оценка бе дадена и от страна на комисар Тайани от името на ЕК.

Днес руският вестник „Комерсант“ определи доклада на българската евродепутатка като „част от черноморската стратегия на ЕС, с помощта на която Брюксел разчита да укрепи своите позиции в региона“. Според вестника това дразни Москва, която вижда в това опит за нарушаване на  нейните интереси.

В интервю за руското издание Илияна Йотова подчерта желанието за намиране на най-добрите решения за целия регион на Черно море и опазване на морското пространство с усилията на ЕС и шестте страни около него.

Изказване на Комисар Таяни във връзка с доклада:
„Комисията споделя общия анализ на докладчика, че Черно море определено има нужда от по-добър и по-координиран подход по отношение на научни изследвания, управление на рибарството, мониторинг на рибарството.

В момента Черно море не е достатъчно интегрирано в морската политика и затова трябва да подобрим ситуацията и трябва да осигурим една по-ефективна политика.

Много сме доволни да видим, че са направени усилия за създаването на работна група с Турция, че това е било успешно и че сега може да има по-детайлни дискусии с Турция. Радваме се, че Парламентът подкрепя това и сме доволни да чуем за идеята за международни конвенции за управлението на рибарството на регионално ниво, ако съседните държави са съгласни.

От известно време заедно с Парламента работим над интегрираното управление на рибарството в тази област и стигнахме до заключението, че е важно за нас да бъде изготвена стабилна дългосрочна система, която да изработва научни оценки.

Комисията ще се стреми да гарантира, че научният комитет ще предоставя актуална информация и в началото на следващата година ще бъде проведена първоначална среща на Съвета за управление на рибарството на Средиземноморието.Ще се стремим да има редовни актуализации на научните и техническа комисии по рибарството.

Ще включим Руската Федерация и Украйна, като се надяваме, че и други партньори ще вземат участие през октомври. Комисията споделя мнението на докладчика, че координирано проучване е от съществена важност и смята да допринесе финансово към проекта за риболов в Черно море, който ще бъде стартиран от Организацията за храни и селскостопанство.

Турция също е един от най-големите защитници на тази политика. Колкото до постигането на по-добро управление, смятам, че е много важно да обърнем внимание на данните, квотите  и плановете за управление. Много е важно да разберем, че тези неща не са взаимоизключващи се.

Сътрудничеството е ключово за по-доброто управление на рибарството и Комисията е готова да направи всичко възможно да постигне това и разбира се ще работи в тясно сътрудничество с Парламента и с всички останали участници“.

maritime.port.bg – Рибарство

Последни новини

Последни новини

На 26 и 28-годишна възраст са поредните жертви от потъналия кораб Arvin в Черно море

Силен снеговалеж затруднява продължаващата операция по издирване на изчезналите моряци от екипажа на кораб ARVIN, който потъна във водите на Черно море край турската провинция

Военноморският музей отваря за посещения вътрешната си експозиция

Военноморският музей отваря за посещения вътрешната си експозиция от днес, при спазване на въведените в страната противоепидемични мерки срещу разпространението на