Месечен архив

септември 2017

125 години Параходство „Български морски флот“

Най-голямата и най-старата българска шипингова компания – „Параходство „Български флот“ АД посреща своя 125-годишен юбилей със стабилни финансово-икономически резултати и със затвърдени позиции на международните пазари. Сега, независимо от…
Прочетете