Месечен архив

декември 2021

Поскъпването на морските превози подобри резултата на ИХБ с 38 млн. лв.

Поскъпването на морските превози рязко подобрява резултатите на „Индустриален холдинг България“ АД до консолидирана нетна печалба от 30 млн. лв. за деветмесечието на 2021 г. спрямо загуба от 8 млн. лв. за същия период на 2020 г.,
Прочетете