Дирекция Морска администрация Варна на прага на новата 2012 година


Дирекция Морска администрация – Варна реализира за първи път издание с отчет за постигнатото през годината.
В него са представени 8 статии и 22 снимки, събрани в 32 страници.

Посланието, което ръководството на Дирекцията залага в изданието е, че администрацията трябва да служи на морските хора и морския бизнес, издигайки авторитета на морска България.

maritime.port.bg публиква посланието на к.д.п. Валентин Енчев – директор на дирекцията.

По-долу можете да изтеглите цялото издание във формат .pdf. Ако не разполагате с четец за този формат, можете да изтеглите тук.

К.д.п. Валентин Енчев - директор ДМА - Варна
К.д.п. Валентин Енчев - директор ДМА - Варна

Изпращаме една година, белязана със страхове – за мира на планетата, за съществуването на обединена Европа, за просперитета на България, за нашето лично благополучие. Отива си година на кризи от всякакъв род – икономическа, финансова, социална, морална. Но и година, в която падаха стари модели на мислене, на поведение, за да се търси и дава път на нови подходи за управление, за разбиране на света и начина на живот. И в тези кръстопътни времена, на прага на мистичната 2012 година, може би всички, поне за малко, си задаваме въпросите: “Кой съм аз, накъде отивам, как се реализирам, какво съм готов да постигна…?”

Дирекция “Морска администрация – Варна” се състои от 78 служители – част от голямото семейство на Изпълнителна агенция “Морска администрация”. Всеки от нас има честта да споделя работния си ден с колеги професионалисти, някои от тях отдали голяма част от живота си на нея, и удовлетворението да работи сред достойни личности. Щастливи сме да пристъпваме всеки ден в институция, преминала през множество трансформации за своята почти 60-годишна история, пронизана от постоянната си мисия – да бъде в помощ на морските хора и морския бизнес.

Много са насоките, в които работихме през изминалата година, някои от тях ще укрепваме през предстоящата, други ще се стремим да развием. Политика на Дирекцията и персонална цел на служителите в нея бе администрацията да бъде достъпна за всеки. Това изискваше да влагаме нещо повече от професионализъм в работата си, а именно – да бъдем обърнати към хората и техните нужди. Обединяваше ни мотото: “Морска администрация – с човешко лице”. Уверени сме, че тръгнахме в правилна посока. Разбираме, че има още много качества, които трябва да развием у себе си.

Новият век наложи работа с нови методи и ресурси. Ние заложихме и даваме път на енергията и свободата в мисленето на младите хора на основата на огромният опит на колегите с дългогодишен стаж в дирекцията. Тази сплав ще ни даде нужната гъвкавост, за да сме адекватни на реалността. Нетърпеливи сме да го докажем.
В тази обичайно “мъжка” сфера на отношения все по-често красивата половина от човечеството по категоричен начин доказва своето заслужено присъствие. Почти 40% от служителите в Дирекцията са представители на нежния пол. Към тях също са обърнати нашите надежди и увереност в развитието им.

Морският бизнес в региона обединява различни по вид и функции интереси на множество субекти – на държавата, на местните власти, на бизнеса, на ползвателите на услуги и т.н. Те в много случаи са коренно противоположни или взаимно се изключват.

Успешното развитие на морския бранш изисква установяване на устойчив баланс и коопериране на усилията на всички участници в него. Тук ролята на Дирекцията като контролен орган се състоеше в това да бъде активната, обединяваща и търсещата решение на проблемите страна в морските отношения. Това изискваше прилагане на комплекс от качества и умения, а също така и енергия за развитие и промяна. Положени бяха основите на по-гъвкав начин за сътрудничество, за което заслуга имат всички страни в морската координатна система.

Изпращаме успешна за Дирекцията година. Ще отбележа само някои от нейните достойнства – положителните анализи от прилагането на новия инспекционен режим по държавен пристанищен контрол по линията на Парижкия меморандум за разбирателство; спечеления търг на Европейската агенция за морска безопасност от българска компания и дислоциране в района на Пристанище Варна на специализиран кораб за борба с нефтени разливи – успех, постигнат и с активната подкрепа на цялата Агенция; липсата на сериозни инциденти с хора и кораби с фатални последици в морските ни пространства; успешния старт на летни кампании по контрол и превенция на крайбрежието ни от инциденти с малки плавателни съдове и осигуряване на нормални условия за почивка и развлече- ние на летуващите и др.

Посрещаме Новата година с нови задачи, с предизвикателства в развитие и перспектива – приемане на измененията в изискванията за компетентност на морските лица и въвеждането на компютърен формат на изпитване за нейното установяване; доразработване и допълване на електронните регистри за морските лица и за плавателните съдове; участие в проекти извън страната; домакинство на международни прояви. Ще бъдем активна страна във всички инициативи, осъществявани от Изпълнителна агенция “Морска администрация”.

Ще бъдем в полза на всички, свързани с този изключително важен за нашият град и страната ни сектор от услуги. Ще полагаме усилия да подпомагаме, закриляме и насърчаваме развитието на всички български моряци, развяващи знамето на Република България по Световния океан или плаващи по всички ширини под флага на други държави. Чака ги една по-добра съдба – предстоящото влизане в сила на Морската трудова конвенция и регулиране на ус- ловията за живот и работа на борда на кораба.

Ще развиваме административния си капацитет. Ще се стараем да бъдем професионалисти – такива, каквито всеки очаква да бъдем. На екипа на Дирекция “Морска администрация – Варна” и на морските хора, с които работим, желая една успешна, хармонична Нова година, изпълнена с професионални успехи, белязана с творческо дръзновение, наситена с моменти, които да ни карат да сме щастливи от постигнатото, да мечтаем по-смело. Утъпкани пътища няма. Те се появяват там, където се върви. Нека да вървим заедно…

Изтеглете цялото издание

maritime.port.bg – България

 

Последни новини

Последни новини

Кап. Александър Калчев, БМФ: Строим агресивно нови кораби, планираме влизане на нови пазари

К.д.п. Александър Калчев е роден на 11 юни 1975 г. във Варна. От най-ранна детска възраст започва активно да се занимава с ветроходен спорт, а по-късно завършва с отличие