Южен Поток: Два са вариантите за пресичане на Паша Дере

iujen-potokКомпанията “Южен поток транспорт” разглежда различни варианти за преминаване на газопровода през плажа Паша дере край Варна. Това съобщиха от дружеството пред Maritime.bg.

Морският газопровод от проекта “Южен поток” ще прекоси Черно море и ще излезе на сушата в района на Паша дере. В началото на тази година компанията организира консултации и обществени обсъждания, на които беше изразена загриженост за евентуално неблагоприятно въздействие на проекта върху плажната ивица. В отговор на тази обратна връзка, в процеса на подготовката на доклада за оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС), „Южен поток транспорт“ разглежда две алтернативи за пресичане на плажа.

Единият метод предвижда полагане на тръбите в изкопи. Това предполага прокопаване на траншея през плажа. След полагането на тръбите изкопът ще бъде засипан обратно, а плажната ивица ще бъде максимално възстановена в първоначалния й уникален и красив вид.

“Южен поток транспорт” разглежда и втори метод, при който тръбите се полагат в тунели с неголям диаметър, прокопани в земята под плажа. Методът е по-сложен и по-скъп, но в този случай тръбите ще се положат на по-голяма дълбочина и в същото време ще се избегнат строителните работи непосредствено върху плажната ивица.

И двата варианта предвиждат полагане на тръбите под плажа на достатъчна дълбочина. Така, след строителните работи и пускането на газопровода в експлоатация, нищо на повърхността няма да напомня за съществуването им. Резултатите от оценяването и на двата варианта ще бъдат включени в доклада за ОВОС, който ще бъде публикуван тази година.

“Отнасяме се изключително сериозно към нашите задължения, свързани с опазването на околната среда и отговорностите ни в социалната сфера и привлякохме специалисти от цял свят, за да построим газопровод с възможно най-минимално въздействие върху околната среда”, заяви доктор Олег Аксютин, главен изпълнителен директор на компанията. “Осъзнаваме значението на плажа Паша дере и затова обръщаме повишено внимание към този район при работата ни по оценката на въздействие върху околната среда”, добави той.

Проектът за газопровод през акваторията на Черно море е морската част на газопреносната система “Южен поток”, която ще увеличи надеждността на доставките на природен газ от Русия за страните от Централна и Югоизточна Европа, създавайки нов маршрут за доставка и осигурявайки нови мощности за пренос на природен газ. Проектът ще допринесе за енергийната сигурност на Европа по един сигурен, надежден и социално отговорен към природата начин и ще помогне за постигането на целите на страните-членки на ЕС за намаляване на емисиите въглероден диоксид в атмосферата. Дължината на морския участък от газопровода “Южен поток” е 925 километра. Той ще свърже най-големите запаси на природен газ в света с потребителите в Европейския съюз. Морският участък на газопровода «Южен поток» тръгва от Руския черноморски бряг в района на град Анапа, ще премине по дъното на Черно море през изключителната икономическа зона на Турция и ще стигне до българското крайбрежие в района на град Варна. Предвидено е търговската експлоатация на газопровода да започне в края на 2015 г. Когато бъде завършен, морският газопровод „Южен поток“ ще се състои от четири тръбопровода и ще достига годишен капацитет от 63 милиарда кубични метра природен газ.

Компанията “Южен поток транспорт” е международно съвместно предприятие, създадено с цел планиране, строителство и последваща експлоатация на морския газопровод, който ще бъде прокаран през акваторията на Черно море. Делът на руската компания ОАО “Газпром” в съвместното предприятие е 50%. Делът на италианската компания Eни (Eni S.p.A.) е 20%, а френската енергийна компания ЕДФ (EDF) и германската компания Винтерсхал Холдинг (Wintershall Holding GmbH (BASF Group)) имат по 15%.

Maritime.bg – Курс

Последни новини

Последни новини

Предлагат отличен за смелост български моряк за „Почетен гражданин на Варна“

Отличеният за смелост от Международната морска организация (IMO) български моряк Едуард Тавитян е предложен за званието „Почетен гражданин на Варна”. Това съобщиха пред

Контраадмирал Михайлов: България не е изоставена, ценен член сме за НАТО

От българска гледна точка присъствието на постоянно разположени военноморски сили в Черно море е изключително важно, защото това показва единството в Алианса. Показва съвместимост