Ратифицирахме Конвенцията за изваждане на потънало имущество от Найроби

Народното събрание прие Законопроект за ратифициране на Международната конвеция за изваждане на потънало имущество от Найроби, 2007

Конвенцията е приета на 18 май 2007 г. в Найроби Кения. В международния форум тогава участие е взела и българска делегация, която е била част от дипломатическата конференция на Международната морска организация за приемане на Конвенцията за отстраняване на потънало имущество и представителите на страната ни са подписали заключителния акт.

„Ратифицирайки Международната конвенция за изваждане на потънало имущество от Найроби, 2007 ние участваме в създаването на ясни правила за държавните отговорности“, заяви пред maritime.port.bg изпълнителният директор на ИАМА к.д.п. Сергей Църнаклийски. По думите му Конвенцията ще допринесе за по-добра защита на интересите ни като крайбрежна страна.

Конвенцията определя правата и задълженията, свързани с изваждането на потънали след бедствия и аварии кораби, които представляват опасност, финансовите задължения за тяхното маркиране и изваждане, както и възможността за обезщетяване на направени разходи.
Към момента три държави – Ислямска Република Иран, Индия и Нигерия – са ратифицирали конвенцията. Конвенцията влиза в сила 12 месеца след датата, на която 10 държави са я подписали без условие за последваща ратификация, приемане или одобрение или са депозирали при генералния секретар документи за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване.

Конвенцията въвежда унифициран международноправен режим, който регламентира правилата за маркиране на такова имущество, задълженията, които възникват във връзка с неговото изваждане, задълженията за застраховане на корабите, както и за тяхното освидетелстване.

За Република България конвенцията ще допринесе за по-добрата защита на интересите й като крайбрежна държава по смисъла на Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право в случай на морско произшествие.

Конвенцията се прилага за кораби над 300 бруто тона. Предвижда се възможност за участие на държавата в арбитражно и съдебно уреждане на спорове, свързани с прилагането и тълкуването на конвенцията.

maritime.port.bg – Морска политика

Последни новини

Последни новини

Браншът: Трябва да паднат нормативните пречки пред иновациите в аквакултурите

Над 20 - 30 млн. лева са заделени за аквакултурите през новия програмен период и за тяхното ефективно усвояване са нужни съвременни технологични решения, заяви пред Maritime.bg

Бреговата охрана на САЩ потвърди за инцидент на кораб с български моряци

От окръжния команден център в Сан Франциско на Бреговата охрана (БО) на САЩ потвърдиха в телефонен разговор пред Maritime.bg за инцидент и предстояща медицинска евакуация на