Ратифицирахме Конвенцията за изваждане на потънало имущество от Найроби

Народното събрание прие Законопроект за ратифициране на Международната конвеция за изваждане на потънало имущество от Найроби, 2007

Конвенцията е приета на 18 май 2007 г. в Найроби Кения. В международния форум тогава участие е взела и българска делегация, която е била част от дипломатическата конференция на Международната морска организация за приемане на Конвенцията за отстраняване на потънало имущество и представителите на страната ни са подписали заключителния акт.

„Ратифицирайки Международната конвенция за изваждане на потънало имущество от Найроби, 2007 ние участваме в създаването на ясни правила за държавните отговорности“, заяви пред maritime.port.bg изпълнителният директор на ИАМА к.д.п. Сергей Църнаклийски. По думите му Конвенцията ще допринесе за по-добра защита на интересите ни като крайбрежна страна.

Конвенцията определя правата и задълженията, свързани с изваждането на потънали след бедствия и аварии кораби, които представляват опасност, финансовите задължения за тяхното маркиране и изваждане, както и възможността за обезщетяване на направени разходи.
Към момента три държави – Ислямска Република Иран, Индия и Нигерия – са ратифицирали конвенцията. Конвенцията влиза в сила 12 месеца след датата, на която 10 държави са я подписали без условие за последваща ратификация, приемане или одобрение или са депозирали при генералния секретар документи за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване.

Конвенцията въвежда унифициран международноправен режим, който регламентира правилата за маркиране на такова имущество, задълженията, които възникват във връзка с неговото изваждане, задълженията за застраховане на корабите, както и за тяхното освидетелстване.

За Република България конвенцията ще допринесе за по-добрата защита на интересите й като крайбрежна държава по смисъла на Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право в случай на морско произшествие.

Конвенцията се прилага за кораби над 300 бруто тона. Предвижда се възможност за участие на държавата в арбитражно и съдебно уреждане на спорове, свързани с прилагането и тълкуването на конвенцията.

maritime.port.bg – Морска политика

Последни новини

Последни новини

Военноморският флаг на България ще намери своята проекция и в Южния океан

Военноморският флаг на Република България, развят за първи път от Дунавската флотилия, ще намери своята проекция и в Южния океан. Това каза началникът на отбраната адмирал

Актриса от Бургас кръщава кораба на ВВМУ в Деня на освобождението на Варна

Номинираната за „Оскар“ българска актриса – Мария Бакалова, ще стане кръстница на кораб "Св. св. Кирил и Методий". Новият военен и научно-изследователски кораб бе закупен за

Предлагат отличен за смелост български моряк за „Почетен гражданин на Варна“

Отличеният за смелост от Международната морска организация (IMO) български моряк Едуард Тавитян е предложен за званието „Почетен гражданин на Варна”. Това съобщиха пред

Контраадмирал Михайлов: България не е изоставена, ценен член сме за НАТО

От българска гледна точка присъствието на постоянно разположени военноморски сили в Черно море е изключително важно, защото това показва единството в Алианса. Показва съвместимост