След авария ремонтират хидрографски кораб „Дунав“

Корабостроителница Русе

В Русенската корабостроителница ще бъде извършен доков ремонт на хидрографския кораб „Дунав“. Естеството на ремонта след авария и настъпили повреди по подводната част на хидрографния кораб не позволява да се определи достатъчно точно техническата спецификация и да се изготви подробна ремонтна ведомост. За целта е необходимо да се извърши предварителна оценка на щетите по кораба след докуване и договаряне с изпълнителя.

Мaritime.bg – Морски технологии / Кораборемонт

Последни новини

Последни новини

Доставяме високоспециализирани средства за отстраняване на експлоатационни и аварийни замърсявания

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) е в процес на доставка на съоръжения за приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, както и на