Режат квотата ни за улов на калкан

Европейската комисия публикува на сайта на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ своето предложение за възможностите за риболов във водите на ЕС в Черно море през 2012 г. Комисията предлага на България и Румъния да намалят за пореден път количествата на техните уловите от калкан с 15 (петнадесет) % и да ги сведат до 74 (седемдесет и четири) тона.

Комисията предлага цитираното количество да бъде разпределено по равно между двете страни. С други думи, ако на Съвета на министрите през декември не настъпят промени, българските рибари ще могат да разчитат на улови, които не трябва да надхвърлят 37 (тридесет и седем) тона.

За трицоната, Комисията предлага да се запази непроменена квотата на ЕС от 2011 г. в размер на 11 475 тона.

Националните квоти за трицона на България и Румъния трябва да бъдат установени в съотношение 70 % за България и 30% за Румъния от общата квота на ЕС, или България може да разчита на 8 032,5 тона улов на цаца през 2012 г.

Предложението на Европейската комисия взема под внимание съвета на Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР).

Предложението на ЕК ще бъде обсъдено от министрите на държавите-членки в Съвета по земеделие и рибарство през декември 2012 г. и едва тогава ще бъдат известни окончателните цифри.

Съгласно препоръката на работната група за Черно море в НТИКР за 2012 г., калканът е обект на свръхулов и ОДУ трябва да се намали до възможно най-ниско равнище. Подчертава се, че липсата на адекватни мерки срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов на калкан в България, Румъния и Украйна дискредитират данните от официалната статистика и водят до заключението, че действителните улови са значително по-големи. / Рибарство.ЕС

maritime.port.bg – Рибарство

Последни новини

Последни новини

Военноморският флаг на България ще намери своята проекция и в Южния океан

Военноморският флаг на Република България, развят за първи път от Дунавската флотилия, ще намери своята проекция и в Южния океан. Това каза началникът на отбраната адмирал

Актриса от Бургас кръщава кораба на ВВМУ в Деня на освобождението на Варна

Номинираната за „Оскар“ българска актриса – Мария Бакалова, ще стане кръстница на кораб "Св. св. Кирил и Методий". Новият военен и научно-изследователски кораб бе закупен за

Предлагат отличен за смелост български моряк за „Почетен гражданин на Варна“

Отличеният за смелост от Международната морска организация (IMO) български моряк Едуард Тавитян е предложен за званието „Почетен гражданин на Варна”. Това съобщиха пред

Контраадмирал Михайлов: България не е изоставена, ценен член сме за НАТО

От българска гледна точка присъствието на постоянно разположени военноморски сили в Черно море е изключително важно, защото това показва единството в Алианса. Показва съвместимост