Режат квотата ни за улов на калкан

Европейската комисия публикува на сайта на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ своето предложение за възможностите за риболов във водите на ЕС в Черно море през 2012 г. Комисията предлага на България и Румъния да намалят за пореден път количествата на техните уловите от калкан с 15 (петнадесет) % и да ги сведат до 74 (седемдесет и четири) тона.

Комисията предлага цитираното количество да бъде разпределено по равно между двете страни. С други думи, ако на Съвета на министрите през декември не настъпят промени, българските рибари ще могат да разчитат на улови, които не трябва да надхвърлят 37 (тридесет и седем) тона.

За трицоната, Комисията предлага да се запази непроменена квотата на ЕС от 2011 г. в размер на 11 475 тона.

Националните квоти за трицона на България и Румъния трябва да бъдат установени в съотношение 70 % за България и 30% за Румъния от общата квота на ЕС, или България може да разчита на 8 032,5 тона улов на цаца през 2012 г.

Предложението на Европейската комисия взема под внимание съвета на Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР).

Предложението на ЕК ще бъде обсъдено от министрите на държавите-членки в Съвета по земеделие и рибарство през декември 2012 г. и едва тогава ще бъдат известни окончателните цифри.

Съгласно препоръката на работната група за Черно море в НТИКР за 2012 г., калканът е обект на свръхулов и ОДУ трябва да се намали до възможно най-ниско равнище. Подчертава се, че липсата на адекватни мерки срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов на калкан в България, Румъния и Украйна дискредитират данните от официалната статистика и водят до заключението, че действителните улови са значително по-големи. / Рибарство.ЕС

maritime.port.bg – Рибарство

Последни новини

Последни новини

Курсанти от НВУ посетиха ВМС

На 12 май 2021 година курсантите-випускници от НВУ ”Васил Левски” бяха на работно посещение във формированията на Флотилия бойни и спомагателни кораби, дислоцирани в Пункт за

Високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването у нас гарантира разширяването на обхвата на VTMIS системата

Още по-високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването при посещение на корабите в българските морски пристанища е постигнато благодарение на разширяването на

Морска администрация „проспа“ четири месеца за обявяване на моряците за ключови работници

На 29 март 2021 г. ИА „Морска администрация“ е предприела необходимите действия в рамките на своите правомощия, като уведоми Министерството на транспорта, информационните

К.д.п. Димитър Димитров: Разчитаме на ЕК да спре пиратските нападения в Гвинейския залив

ЕС се насочва към проекти през Международната морска организация (IMO), които да засилят контрола по бреговата ивица на Гвинейския залив. Това се казва в получения отговор на

Емил Милев: Новото пристанище „Карантината“ е много полезно за дребния и среден риболов

За големите рибарски кораби вариантът е да бъде разширено рибарско пристанище „Варна“ със средства от новия програмен период, заяви пред Maritime.bg Емил Милев, председател на