Отбелязваме Международния ден на Черно море

По традиция на Международния ден на Черно море Басейнова Дирекция –Варна отваря врати за обществеността. Днес до 14:00 часа гражданите могат да разговарят с експерти по теми, свързани с дейностите за опазване на Черно море. Очакват се въпроси относно мерките касаещи акваторията и включени в Плана за управление на дирекцията.

Празникът ще продължи от 16.00 часа, в зала „ДАЛИ” на хотел Golden Tulip, Варна. Поканени са представители от местната власт, бизнеса, неправителствени организации и научни институти. Музикален поздрав ще изнесат децата от вокална група „Маргаритка”, град Смядово. Доц. Н. Минчев от Техническия университет и гл. ас. Кр. Стефанова от Института по океанология са подготвили за гостите мултимедийни презентации.

Директорът на Басейнова дирекция – инж. В. Николов поздравява всички ангажирани с опазване чистотата в Черноморския басейн. Благодари за ползотворното сътрудничество през годините и призовава да работим така, че да не се срамуваме от това, което ще завещаем на идните поколения!

maritime.port.bg – България

Последни новини

Последни новини

Силна конкуренция, слаба реколта и COVID-19: причините за спада на товарооборота в Пристанище Варна

Силният конкурентен натиск от частните пристанища, слабата зърнена реколта и пандемията от COVID-19 са сред причините за намаляване товарооборота на държавния пристанищен оператор