Категория

България

Николай Тишев: Товарооборотът е увеличен с 25%

Интервю с изпълнителния директор на "Пристанище Бургас" ЕАД Николай Тишев. Кога ще бъде отворено пристанището за граждани? Предвиждаме Пристанище Бургас в района на Морската гара (1-во корабно място) и Яхт порта да бъдат отворени за…

Номинираха ВВМУ за награда „Свети Николай“

Управителният съвет на Българска морска камара (БМК) проведе своето заседание във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров". Един от обсъжданите въпроси на заседанието беше номинацията за първите награди "Свети Николай" за 2013 г. По предложение на…

Инсталираха две работни места за обучение на ECDIS във ВВМУ

“Старгейт Маритайм” инсталира две работни места за обучение на ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров". ECDIS са компютърно базирани навигационни информационни системи, отговарящи на…

Орешарски: Местим Пристанище Варна

Пристанище "Варна-Изток" ще бъде преместено в Максуда. Част от парите за мегапроекта ще бъдат осигурени от новия фонд "Растеж и устойчиво развитие на регионите", а друга чрез публично частно партньорство. Това стана ясно от отговора…

Обявена е обществена поръчка за драгиране акваторията на пристанищен терминал Свищов

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” с Решение № РД-10-30/14.11.2013 г. откри  процедура за избор на изпълнител по реда на чл.14, ал.3, т.1 от Закона за обществените поръчки с предмет„Рехабилитация за поддържане на проектните…

«Орион Инвайърмънт» ще поддържа автоматичната екомониторингова система в пристанище Бургас

Станциите за екологичен мониторинг извършват системни измервания на параметрите на атмосферния въздух и морската вода и натрупват база данни, която да служи за оценка на екологичното състояние на основни физико-химични параметри на…

Открита е процедура за рехабилитация на настилки в пристанищен терминал Русе – изток

С Решение № РД-10-29/13.11.2013 г. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура", откри  процедура за избор на изпълнител по реда на чл.14, ал.3, т.1 от Закона за обществените поръчки с предмет „Рехабилитация на настилки в…

Ремонтират постамента на „Дръзки“

Постаментът на историческия миноносец „Дръзки“, който е една от емблематичните атракции на варненската Морска градина и Военноморския музей, най-сетне ще бъде ремонтиран. Работата по укрепването на светинята на бойния ни флот вече е в ход…

ВВМУ и ВСУ влизат в алианс

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър” и Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров” учредяват Алианс „Международна икономика, бизнес и политика”. Официалното подписване на учредителния договор от ректора на ВСУ и…

Отбелязваме Международния ден на Черно море

16 милиона души от 6 държави днес празнуват - това са хората, които живеят по крайбрежието на Черно море. На 31 октомври се отбелязва Международният ден на Черно море. На този ден през 1996 година е подписан Стратегическия план за…