Правителството одобри Споразумение за услуги за обмен на европейска база данни за корабите/корпусите

Министерският съвет прие Споразумение за услуги за обмен на европейска база данни за корабите/корпусите. На европейско ниво през 2006 г. започна разработването на многогодишен план за действие за насърчаване на вътрешния воден транспорт под името „NAIADES” – Навигация и вътрешен воден транспорт, действие и развитие в Европа. Две години по-късно, през 2008 г., Европейската комисия започна разработването на Платформа за прилагането на NAIADES (PLATINA) с цел подпомагане прилагането на NAIADES.

В рамките на PLATINA, австрийската компания за вътрешен воден транспорт по река Дунав (Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft m.b.H. (VIA DONAU), 100 % от която е собственост на австрийската държава, е възложила на частна трета страна развитието, изпълнението и пилотното опериране на „Европейска база данни за корабите/корпусите (European Hull Data Base)” (EHDB), която в пилотна фаза ще служи като център за събиране, обработване, съхранение и обмен на данни за корабите/корпусите.

Европейската база данни за корабите/корпусите е разработена и въведена и се намира в пилотна фаза, като фактически се управлява от частна трета страна, която на свой ред получава инструкции и е договорно обвързана с VIA DONAU, косвено действаща за PLATINA. EHDB се основава на и е описана в документ, изготвен от работната група за Международно електронно отчитане (докладване) – ERI (Electronic Reporting International), за данни за корабите/корпусите и Уникален идентификационен номер/ID и одобрена от експертната група на ERI. Правното основание за разработване на Споразумение за услуги за обмен на европейска база данни за корабите/корпусите се съдържа в чл. 2.18 от Приложение II на Директива на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища и за отмяна на Директива 82/714/ЕИО на Съвета.

Министерският съвет упълномощи изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” да проведе преговори и подпише споразумението.

maritime.port.bg – България

Последни новини

Последни новини

Военноморският флаг на България ще намери своята проекция и в Южния океан

Военноморският флаг на Република България, развят за първи път от Дунавската флотилия, ще намери своята проекция и в Южния океан. Това каза началникът на отбраната адмирал

Актриса от Бургас кръщава кораба на ВВМУ в Деня на освобождението на Варна

Номинираната за „Оскар“ българска актриса – Мария Бакалова, ще стане кръстница на кораб "Св. св. Кирил и Методий". Новият военен и научно-изследователски кораб бе закупен за

Предлагат отличен за смелост български моряк за „Почетен гражданин на Варна“

Отличеният за смелост от Международната морска организация (IMO) български моряк Едуард Тавитян е предложен за званието „Почетен гражданин на Варна”. Това съобщиха пред

Контраадмирал Михайлов: България не е изоставена, ценен член сме за НАТО

От българска гледна точка присъствието на постоянно разположени военноморски сили в Черно море е изключително важно, защото това показва единството в Алианса. Показва съвместимост