Разработват модел за управление на екологичните рискове в пристанищните зони

vessel2

Днес се отбелязва Световният морски ден  (World Maritime Day). Начало на честването е положено през 1978 година по решение на Х Асамблея на Международната морска организация (International Maritime Organization, IMO) към ООН. Целта е да бъде привлечено вниманието на международната общественост към заплахата, която представляват за световния океан разхищението на морски ресурси, замърсяването на моретата и глобалното затопляне.

За Международната морска организация през последните години  приоритетите се фокусират върху повишаване на безопасността при корабоплаване и предотвратяване на замърсяванията на морската среда.

По данни на ООН през последните 100 години световните запаси от някои ценни риби са изчерпани до 90%. Около 21 милиона барела нефт ежегодно се изливат в светонвния океан. Синтетическите замърсители, изхвърляни в големите водоеми са причина за гибелта на хиляди морски обитатели годишно. Заради глобалното затопляне през последното столетие морското ниво се е покачило с 10-25 см.

Като партньор по проекта «TEN_ECOPORT – Транснационално разширяване на мрежата на ECOPORT 8» ДП «Пристанищна инфраструктура», съвместно с 12 европейски пристанища от 7 държави, участва в разработването на пилотен модел за взаимодействие на всички заинтересовани страни в опазването на морските пространства и пристанищните зони. TЕН EКОПОРТ насочва усилията на партньорите към създаване на  Общ модел за опазване околната среда в пристанищата на Югоизточна Европа, тяхното устойчиво развитие и свободен достъп до морските транспортни мрежи. От българска страна в проекта участват ДППИ и НИМХ при БАН.

Проектният екип изготвя карта на специфични критични точки и  потенциалните екологични рискове в пристанищата и пристанищните градове. Съвременна web-базирана платформа за пространствена информация (GIS) ще дава възможност за наблюдение, анализ и оценка на параметрите на околната среда в пристанищата и заобикалящите ги екосистеми.

Устойчивото развитие на световните морски пространства е сред първостепенните  задачи на човечеството и важна мисия на Международната морска организация. Председателят на ИМО г-н Кожи Секимизу организира  по повод Световния ден на морето Международен симпозиум под егидата на ООН на тема „Устойчивото развитие: приносът на ИМО отвъд Rio+20”. Целта на симпозиума е да насочи вниманието на страните-членки и на световната общественост  към  ролята на морския транспорт за растежа на световната икономика и просперитет.

„Нашият глобализиран свят не би могъл да  съществува без надежден морски транспорт. Решенията, свързани с устойчивото развитие на морските пространства не са лесни. Голямото предизвикателство пред политиците е да бъде намерен баланса между конкуриращите се социални, екологични и икономически измерения на устойчиво развитие. Отговорност на всички нас е е да не лишим бъдещите поколения от възможността да се възползват от благата на морето” – се казва в обръщението на Председателят на Международната морска организация г-н Секимизу по повод Световния ден на морето 26 септември.

Maritime.bg – Курс

Последни новини

Последни новини

Морски организации настояват за включване на синята икономика в Плана за възстановяване

За включване на синята икономика в Националния план за възстановяване и устойчивост на България настояват в писмо до президента Румен Радев Българска морска камара Морски