„Рибни ресурси“ влиза в забранителния списък за приватизация

На второ четене депутатите приеха промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол. В т.нар. забранителен списък влиза дружеството „Рибни ресурси“ ЕООД, Созопол. Като непарична вноска в него е внесен недвижим имот – Пристанище Созопол.  Дружеството е подчинено на министерството на земеделието, което планира в дейността му да се включат рибарските пристанища, които ще се регистрират в Балчик и Варна.

maritime.port.bg – Рибарство

Последни новини

Последни новини

Доставяме високоспециализирани средства за отстраняване на експлоатационни и аварийни замърсявания

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) е в процес на доставка на съоръжения за приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, както и на