„Рибни ресурси“ влиза в забранителния списък за приватизация

На второ четене депутатите приеха промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол. В т.нар. забранителен списък влиза дружеството „Рибни ресурси“ ЕООД, Созопол. Като непарична вноска в него е внесен недвижим имот – Пристанище Созопол.  Дружеството е подчинено на министерството на земеделието, което планира в дейността му да се включат рибарските пристанища, които ще се регистрират в Балчик и Варна.

maritime.port.bg – Рибарство

Външно съдържание и реклама

Последни новини

Последни новини