Система от плаващи станции ни предупреждава за цунами


Във Варна бе представен проект за разработване и внедряване на система за предупреждение в реално време, при морски геохазарди с риск за румъно-българското крайбрежие на Черо море.  Той се изпълнява от български и румънски учени от института ГеоЕкоМар (Румъния), Института по океанология и Геологическия институт към БАН.

Финансирането на проекта е чрез програма „Трансгранично сътрудничество“. Стойността му надвишава 6 млн. евро, което го нарежда сред най-мащабните европейски научни проекти, реализирани в България.

Системата има компонента – EUXINUS, включващ 5 морски платформи за бързо предупреждение в случай на подводни земетресения, свлачища и екстремни вълни. Две от платформите ще бъдат разположени в българската икономическа зона в района на н. Шабла, където има голям разлом. Вторият компонент – GeoPontica се състои от 18 станции за проследяване движението на земната кора. Изграждането на проекта трябва да приключи до 2013-а година.

Директорът на Института по океанология към БАН доц. д-р Атанас Палазов пред maritime.port.bg

Доц. Палазов има ли документирани вълни цунами в Черно море?
– Факт е, че нямаме документирано такова явление, но това не означава, че такова не може да се случи. Освен това подобни на цунами явления се случват, за нас по-опасни са т.нар. щормовите нагони, които реално предизвикват разрушения през последните години.

Системата ще следи ли и други характеристики на морската среда?
– Петте закотвени станции, освен датчици за сеизмичната активност ще спомагат за характеризирането на средата. На тях са разположени още метеорологични датчици, които ще дадат една допълнителна информация, необходима за оценяване на климатичните промени.

Участвате ли във финансирането на този проект?
– Цената му е над 6 млн. евро. Ние заедно с румънските партньори поемаме 2,5% от нея.

Бюджетът Ви няма ли да бъде натоварен от това финансово участие?
– Не, сумата е твърде малка.

От какво зависи ранното предизвествяне на подобно природно явление?
– Зависи от това къде се случва, грубо казано, земетресението. Ако е много отдалечено от нашето крайбрежие, резултат ще имаме по-рано, но ако е твърде близо, вече нещата стават по-сложни.

maritime.port.bg – Морски технологии

Последни новини

Последни новини

България не е създала и координационен център за смяна на екипажи по време на пандемията

България е сред страните, които все още не са обявили моряците за ключови работници. Базираната в София Изпълнителна агенция "Морска администрация" се е активирала едва дни

Курсанти от НВУ посетиха ВМС

На 12 май 2021 година курсантите-випускници от НВУ ”Васил Левски” бяха на работно посещение във формированията на Флотилия бойни и спомагателни кораби, дислоцирани в Пункт за

Високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването у нас гарантира разширяването на обхвата на VTMIS системата

Още по-високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването при посещение на корабите в българските морски пристанища е постигнато благодарение на разширяването на

Морска администрация „проспа“ четири месеца за обявяване на моряците за ключови работници

На 29 март 2021 г. ИА „Морска администрация“ е предприела необходимите действия в рамките на своите правомощия, като уведоми Министерството на транспорта, информационните

К.д.п. Димитър Димитров: Разчитаме на ЕК да спре пиратските нападения в Гвинейския залив

ЕС се насочва към проекти през Международната морска организация (IMO), които да засилят контрола по бреговата ивица на Гвинейския залив. Това се казва в получения отговор на