Таг

график

График за прегледи и освидетелстване на малки плавателни съдове регистрирани към Пристанище Варна

На основние Кодекса на Търговското корабоплаване, наредбите и разпорежданията на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - регистрацията, прегледите и освидетелстването на плавателните съдове до 40 БТ за…
Прочетете