Таг

приходи

В Пританище Бургас ще обработват два пъти месечно пратки в хладилни контейнери

Портът отчита увеличение на приходите с 9 млн. лева Приходите на “Пристанище Бургас” ЕАД за 2011 г. са в размер на 33 млн. лв. или почти 9 млн. лв. повече от 2010 г. Отчетената печалба, преди лихви и данъци, е над 8 млн. лв. Порт Бургас…
Прочетете