Таг

програмен период

Избират представители в работната група за програмата за морско дело и рибарство

Предстои сформирането на Работна група за разработване на програма за морско дело и рибарство за следващия програмен период 2014 - 2020г. Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури е определена за водещо ведомство. Неправителствените…
Прочетете