Tag: Ролята на НАТО в региона на Черно море в контекста на новите предизвикателства за сигурността и срещата на върха в Чикаго