Таг

Фериботен комплекс Силистра

Концесията върху Фериботен терминал Силистра е прекратена

Правителството взе решение за прекратяване на Договора за предоставяне на концесия върху Фериботен терминал Силистра поради неизпълнение на основните задължения на концесионера. Концесионният договор е сключен на 3 февруари 2006 г. с…
Прочетете